Zadruge kot možnost – predavanje Jadranke Vesel (RISE)

Petek, 24. 4. 2015 ob 18h

Zadruge niso zgolj ostanek socialistične samoupravne organizacije, temveč lahko nudijo alterantivni model upravljanja podjetja znotraj liberalnega tržnega sistema tudi danes. Člani zadruge ustanovijo, vodijo in nadzirajo po enakopravnem in demokratičnem načelu »od spodaj navzgor« in v njih zadovoljujejo ekonomske, socialne, kulturne in druge potrebe. Gre torej za vključujoča skupna podjetja članov, ki pa navzven delujejo pod enakimi pogoji kot vsa druga podjetja v konkurenčnem boju na trgu.

Jadranka Vesel nam bo v predavanju predstavila zadruge oz. kooperative kot možnost in alternativo sedanjim prevladujočim gospodarskim oblikam, prekarnosti in programom za iskalce zaposlitve zavoda za zaposlovanje.

Jadranka Vesel je soustanoviteljica RISE – Raziskovalnega inštituta za socialno ekonomijo, svetovalka in strokovnjakinja za zadružništvo, aktivna pobudnica za uveljavitev socialnega podjetništva v slovenski zakonodaji.

Dogodek podpira:

ZL_logo_5_cmyk