Ostalo

Brezplačno psihološko svetovanje

Krizni centri za mlade (do 18. leta)

 • Krizni center za mlade Ljubljana
  telefon: (01) 436 92 47 ali 041 228 210
 • Krizni center za mlade Celje
  telefon: (03) 548 60 70
 • Krizni center za mlade Maribor
  telefon: (02) 250 26 60

Nekaj telefonov za pomoc v različnih stiskah

 • TOM – Telefon za otroke in mladostnike: 080 1234
 • Zaupni telefon ZA-TE
  telefon: 080 22 23
  telefon: (01) 234 97 83
 • Klic v duševni stiski
  telefon: (01) 520 99 00
 • Zaupni telefon Samarijan
  telefon: 080 11 13
 • AA / Anonimni alkoholiki
  telefon: (01) 542 44 19
 • Brezplačna pravna pomoč
  telefon: (01) 200 59 00

Telefonsko in/ali individualno svetovanje v primerih nasilja

 • Združenje proti spolnemu zlorabljanju
  telefon: (01) 431 33 41
 • Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj – Papilot
  telefon: (01) 534 07 44
 • Center za pomoc žrtvam kaznivih dejanj
  telefon: (02) 229 94 40 ali (01) 433 96 67

Zatočišča, varne hiše – umik pred nasiljem

 • Varna hiša Novo mesto – Društvo Življenje brez nasilja
  telefon: (07) 332 68 95
 • Zavetišce Pepcin dom Krško – Center za socialno delo Krško
  telefon: (07) 492 23 25
 • Varne hiše Celje, Slovenj Gradec, Velenje – Društvo Regionalne varne hiše Celje
  telefon: (03) 492 63 57
  varna.hisa@siol.net
 • Varna hiša Maribor – Center za socialno delo Maribor
  telefon: (02) 480 11 86 ali (02) 480 11 87