Izposoja knjig

Na naših knjižnih policah najdete čez 70 knjig, ki smo jih od različnih organizacij in posameznikov dobili v dar. Vse knjige so na voljo za brezplačno izposojo, edini pogoj je, da s knjigami ravnate spoštljivo in da jih vrnete do dolečenega roka.

Seznam knjig, ki so na voljo za brezplačno izposojo:

       A

 • Andrić, Ivo: Travniška kronika 1
 • Andrić, Ivo: Travniška kronika 2
 • Arko, Mihael: Zgodovina Idrije

       B

 • Bedkowska – Kopczyk,  Agnieszka: Jezikovna podoba negativnih čustev v slovenskem jeziku
 • Blumenson, Martin: Eisenhower
 • Borodin, Sergej: Bajazit Bliskoviti
 • Britovšek, Marjan: Boj za Lininovo dediščino 1
 • Britovšek, Marjan: Boj za Lininovo dediščino 2
 • Britovšek, Marjan: Carizem, revolucija, stalinizem 1
 • Britovšek, Marjan: Carizem, revolucija, stalinizem 2
 • Break 21 (več avtorjev): Encounter With the Unknown (stripi)
 • Bruck, Cornelius: Naslednica
 • Buck, Pearl: Jedan brak

       C

 • Chaney, Otto Preston: Žukov
 • Cotte, Jean-Luis: Željezna kolona

       Č

 • Časopis za kritiko znanosti (več avtorjev): Balkanske refleksije, Prepovedani sadeži glasbe
 • Časopis za kritiko znanosti (več avtorjev): Ženska v tisku, Naprej od mestruoznega, Ples in gib terapije
 • Časopis za kritiko znanosti (več avtorjev): Evropski mesec kulture, Ljubljana 97
 • Časopis za kritiko znanosti (več avtorjev): Izzivi genske tehnologije
 • Časopis za kritiko znanosti (več avtorjev): Odprta znanost, Metabiologija
 • Časopis za kritiko znanosti (več avtorjev): Arheo-tekti zgodovine, Bosanske refleksije, Možnosti družboslovja, Georges Bataille, Študije participativne kulture in drugi članki
 • Časopis za kritiko znanosti (več avtorjev): Terry Eagleton, Filozofija narave, Immanuel Wallerstein, »Velike« sociološke teorije, Slovenija?

       D

 • Darvasi, László: Dobiti žensko
 • Derganc, Franci: Okrvavljena roža

       E

 • Enciklopedija Jugoslavije (1. A – Bosk)
 • Enciklopedija Jugoslavije (2. Bosna – Dio)
 • Enciklopedija Jugoslavije (3. Dip – Hiđ)
 • Enciklopedija Jugoslavije (4. Hil – Jugos)
 • Enciklopedija Jugoslavije (5. Jugos – Mak)
 • Enciklopedija Jugoslavije (6. Maklj – Put)
 • Enciklopedija Jugoslavije (7. R – Srbija)
 • Enciklopedija Jugoslavije (8. Srbija – Ž)
 • Emanuelle, Arsan: Emmanuelle
 • Epiktet: Izbrane diatribe in priročnik

       F

 • Ferenc, Tone: Primorska pred vseljudsko vstajo 1943 (Južnoprimorski odred in Gregorčičeva brigada)
 • Filipič, France: Ob razpotjih zgodovine
 • Flaubert, Gustave: Gospođa Bovari
 • Frere, Maud: Naslada
 • Fundacija Bit Planota: Nevladne organizacije na območju LAS za razvoj

       G

 • Garaudy, Roger: Velika preusmeritev socializma
 • Gavrilović, Živojin: Igmanci
 • Gordon, Richard: Kapitanovo omizje
 • Gorz, André: Delavska strategija in neokapitalizem
 • Gradnik, Alojz: Zlata srca (zabavna knjižica)
 • Gržinič, Marina: Rekonstruirana fikcija (Novi mediji,

  umetnost, postsocializem in retroavangarda – teorija, politika, estetika 1997-1985)

       H

 • Hemingway, Ernest: Komu zvoni 2
 • Heym, Stefan: Zadeva Glasenapp
 • Hill, Lorna: Slovo od plesa
 • Horstmann, Rudolf: Pleskarstvo za vsakogar

       I

 • Ingolič, Anton: Enajstorica živih
 • Iwaszkiewicz, Jarosłav: Mati Ivana Angelska

       J

 • Jalen, Janez: Ograd
 • Javoršek, Jože: Satovje
 • Jemeljanenko, Vasilij: V surovem zraku vojne
 • Jeriha-Kovačev, Viktor: Fantje z vseh koncev sveta
 • Jones, Amelia: Bodyart; Uprizarjanje subjekta
 • Juhant, Janez: Krekovo berilo

       K

 • Kanduč, Zoran: Onkraj zločina in kazni
 • Karadjordjević, Djorde: Resnica o mojem življenju 1
 • Karadjordjević, Djorde: Resnica o mojem življenju 2
 • Komar, Milan: Red in misterij
 • Komat, Anton: Zaton Prometejeve dobe
 • Komat, Anton: Umetnost preživetja
 • Konjev, Ivan Stepanovič: Petinštirideseto leto
 • Konobelj – Slovenko, France: Pod Mežakljo in Karavankami so se uprli
 • Korsch, Karl: Marksizem in filozofija
 • Kosmač, Ciril: Balada o trobenti in oblaku
 • Kozar, Lojze: Kamen in srce
 • Kralj, Vladimir: Mož, ki je strigel z ušesi
 • Kranjc, Silvin P.: Vzljubimo križ
 • Kranjec, Miško: Povest o dobrih ljudeh
 • Kržavac Savo, Marković Dragan: Informbiro – kaj je to?
 • Kryštufek, Boris in drugi: Zveri II (medvedi – ursidae, psi – canidae, mačke – felidae)
 • Kuvačić, Ivan: Marksizem in funkcionalizem

       L

 • Ličina, Đorđe: Dvajseti človek
 • Lorenci, Janko: Savna in druge zgodbe

       M

 • Marco Polo 1,2,4,5,6,7,8
 • Maritain, Jacques: Človek in država
 • Marušič, Branko: Primorski čas pretekli (prispevki za zgodovino Primorske)
 • Mauriac, Francois: Jezusovo življenje
 • Mee, Charles L.: Kupčija v Potsdamu
 • Mihailović, Dragoslav: Čizmaši
 • Mihovilović, Ive: Posljedna avantura Benita Mussolinija
 • Mikuž, Metod: Druga svetovna vojna
 • Mlakar, Boris: Domobranstvo na Primorskem (1943 – 1945)
 • Mnačko, Ladislav: Smrt se imenuje Engelchen
 • Mohorič, Ivan: V zvezdi piše vse
 • Mrgole, Albert: Kam z Mularijo? Načela kakovosti neformalnega dela z mladimi
 • Munn, H. Warner: Izgubljena legija
 • Muršič, Rajko: Na trdna tla. Brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja

       N

 • Nešović, Slobodan: Tujina in nova Jugoslavija 1941-1944
 • Nexö, Martin Andersen: Sirota stina
 • Northcote Parkinson, C.: Parkinsonov zakon

       O

 • Ocvirk, Vasja: Hajka
 • Osho
 • Ošlak, Vinko: Pogovori pod šotori
 • Ottomeyer, Klaus: Haiderjev show

       P

 • Palazzeschi, Aldo: Sestre Materassi
 • Pamuk, Orhan: Sneg
 • Pašić, Najdan: Politično organiziranje samoupravne družbe
 • Perat, Janko: Umirajoči čas
 • Perko, Franc: Verstva v Jugoslaviji
 • Perovič Tomaž in Šipek Špela: TV novice
 • Pfeifer, Jože: Zgodovina idrijskega zdravstva
 • Prezelj, Branka: Kultura, prostor, identiteta: Cerkljanski mladinski alternativni klub (diplomsko delo)
 • Prežihov Voranc: Samorastniki

       R

 • Radenković, Đorđe: Tito (Srečanja z državniki sveta)
 • Ribičič, Jožef: Vsem dobrim
 • Rojc, Mateja & Hudolin Salči, Simon: Small but dangers (katalog)

       S

 • SCCA (Zavod za sodobno umetnost, Ljubljana) – Svet umetnosti: šola za sodobno umetnost (letnik 5 in 6): Strategije predstavljanja 2 in 3
 • SCCA (Zavod za sodobno umetnost, Ljubljana) – Svet umetnosti (leto 2000/2001): Strategije predstavljanja (Tečaj za kustose sodobne umetnosti)
 • SCCA (Zavod za sodobno umetnost, Ljubljana) – Svet umetnosti (leto 1999): Geopolitika in umetnost
 • platforma SCCA (Zavod za sodobno umetnost, Ljubljana): Kaj storiti z »balkansko umetnostjo«?
 • SCCA (Zavod za sodobno umetnost, Ljubljana): Towards Collaborative Curating: Curatorial Education Redefined (Documentation of Activities: 1997-2009)
 • Sedejev simpozij v Rimu
 • Semolič, Peter: Vprašanja o poti
 • Shaw, Irwin: Glasovi poletnega dne
 • Shute, Nevile: Pastorala
 • Simonović, Mihailo: Zaledeneli cvet
 • Skubic E., Andrej: Norišnica
 • Slatenšek, Boštjan: Kosovske stopinje
 • Slatenšek, Boštjan: Kosovo Footprints
 • Smolej, Viktor: Sava na slovenskem
 • Snoj, Nežka: Bolezni in zastrupitve čebelje družine
 • Spahić, Besin: Politični marketing (Besedna in slikovna predvolilna vojna)
 • Stasiuk, Andrzej: Devet
 • Stefanija, Leon: O glasbeno novem (Ob slovenski instrumentalni glasbi zadnje četrtine 20. stoletja)
 • Steinbeck, John: Zalutali avtobus
 • Stern, Malcolm in Bristow, Sujata: Ljubezen je pogum
 • Stowe, Leland: Robinzon s samotnega jezera
 • Strle, Franci: Tomšičeva brigada 1942-1943; 1
 • Strle, Franci: Tomšičeva brigada 1942-1943; 2
 • Svetina, Tone: Ukana 5

       Š

 • Šenoa, Avgust: Preklestvo
 • Šenoa, Avgust: Zlatarovo zlato
 • Šimunovič, Dinko: Alkar
 • Švajncer, Janez: Streli na meji
 • Štok – Korotan, Jože: Jeklena pest
 • Štucin, Ana: Narodna čitalnica v Cerknem in njen čas (Ob 130 – letnici ustanovitve)

       T

 • Tavčar, Ivan: Cvetje v jeseni
 • Traven, B.: Bela roža
 • Troyat, Henri: Peter Veliki

       V

 • več avtorjev: 50 zlatih zrnc; Spisi slovenskih osnovnošolcev
 • več avtorjev: Medana 2003; Dnevi poezije in vina
 • več avtorjev: Dramatikon 3
 • več avtorjev: Govoriš medkulturno?
 • več avtorjev: Informiranje in svetovanje za mlade v Sloveniji
 • več avtorjev: Mladi in prosti čas
 • več avtorjev: Mladina 2010. Družbeni profil mladih v Sloveniji
 • več avtorjev: Mladinski centri v Sloveniji
 • več avtorjev: Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji
 • več avtorjev: Otroci in mladina v prehodni družbi (Analiza položaja v Sloveniji)
 • več avtorjev: Partizanska bolnišnica Franja
 • več avtorjev: Priročnik za organizatorje in vodje taborov (Kako organizirati in voditi mednarodni prostovoljski delovni tabor)
 • več avtorjev: Sigač’čan Waržet basni
 • več avtorjev: Še ena knjiga o drogah? Informacije o drogah za srednješolce
 • več avtorjev: T-Kit št. 8: Socialno vključevanje
 • več avtorjev: T-Kit št. 10: Izobraževalno vrednotenje v mladinskem delu
 • Vilhar, Srečko; Klun, Albert: Po poteh Sardincev
 • Vojna enciklopedija (1. Abadan – Brčko)
 • Vojna enciklopedija (2. Brdo – Foa)
 • Vojna enciklopedija (3. Foča – Jajce)
 • Vojna enciklopedija (4. Jakac – Lafet)
 • Vojna enciklopedija (5. Lafos – Naukrat)
 • Vojna enciklopedija (6. Nauloh – Podvodni)
 • Vojna enciklopedija (7. Podvodno – Ratna mornarica)
 • Vojna enciklopedija (8. Ratna privreda – Spahije)
 • Vojna enciklopedija (9. Sparta – Tirana)
 • Vojna enciklopedija (10. Tirani – Žužul)
 • Vojna enciklopedija (Indeks)
 • Vršnik, Joža: Preproste zgodbe s solčavskih planin

       W

 • Waltari, Mika: Temni angel
 • Waugh, Evelyn: Prgišče prahu
 • West, Morris: Salamander

       Z

 • Zbornik: Idrijski razgledi 1978/1979
 • Zbornik: Idrijski razgledi 25 let, 1980
 • Zbornik: Idrijski razgledi, 1996/1
 • Zbornik: Idrijski razgledi, 1994
 • ZKJ: Skupščina občine Škofja Loka
 • zbornik: Slovenke v narodnoosvobodilnem boju (Zbornik dokumentov, člankov in spominov)
 • zbornik: Slovenke v narodnoosvobodilnem boju (Zbornik dokumentov, člankov in spominov) (II-1)
 • zbornik: Slovenke v narodnoosvobodilnem boju (Zbornik dokumentov, člankov in spominov) (II-2)
 • Zorman, Ivo: Draga moja Iza

       Ž

 • Žalec, Bojan: Reprezentacije
 • Žilnik, Želimir: ŽŽ (knjiga plus DVD)