Večji projekti

Mednarodni festival ustvarjalnosti
CMAKAJNE

Koncertni cikel
CMAKoncert

Festival Deuje Babe

Tabor Karajžewc

Filmski cikel Mlado Cerkno

Cmakov štant

Razstavni cikel Mladi v Križišču

Štoparski maraton