Vseslovenska akcija Brcnimo rasizem

brcnimo_rasizemPrva vseslovenska akcija Brcnimo rasizem! je nastala z namenom, da se skozi športno panogo, kot je nogomet, v svojem domačem okolju borimo proti vsakršnim oblikam sovraštva in izključevanja posameznikov, ki so drugačni od nas samih.

Z akcijo Brcnimo rasizem! želijo organizatorji – Mladinski center Zagorje ob Savi in lokalna anarhistična skupina OSA Zasavje – spodbuditi posameznike in društva, da se med seboj povežejo in v njihovem lokalnem okolju skupaj organizirajo nogometni turnir. Organizacija turnirja predstavlja izraz akcije boja proti kakršnimkoli oblikam izključevanja in nestrpnosti do drugačnosti.

Projekt, ki ima zametke v letu 2012, je v prvi vrsti preko nogometnega turnirja opozarjal na problematiko rasizma tako lokalno kakor tudi širše, hkrati pa je z vključevanjem različnih skupin, posameznikov in obiskovalcev preko delavnic, okroglih miz in drugih aktivnosti ponudil prostor za premislek in debato o oblikah izključevanja in načinih borbe proti njim.

Samoorganizriani nogometni turnir krepi družbeno odgovornost in strpnost v družbi, odpira prostor za kritičen pogled na kakršnokoli izključevanje drugačnih in vključuje ranljive skupine iz lokalnega okolja.

Tudi to jesen, natančneje od 9. do 11. oktobra, se bo v Zagorju ob Savi odvijal, sedaj že tradicionalni, tretji nogometni turnir Brcnimo rasizem! s spremljevalnim programom. Dogodek bo tudi letos potekal v sklopu mednarodnih akcijskih tednov organizacije »FARE network«, ki se na evropski ravni bori proti vsem oblikam nestrpnosti in izključevanja v nogometu.

Namen vseslovenske akcije Brcnimo rasizem! je vključitev čim več različnih skupin, da same organizirajo nogometni turnir v svojem kraju in tako ozaveščajo lokalno prebivalstvo, kako pomembno je sprejemanje drugačnosti ter krepitev strpnosti v lokalnem okolju. Mladinski center Zagorje ob Savi in lokalna anarhistična skupina OSA Zasavje tako pozivata vsa zainteresirana društva, organizacije, klube in drugo zainteresirano javnost, da se v svojem kraju med seboj povežejo in organizirajo nogometni turnir. Pri pripravi turnirja lahko sodeluje prav vsak!

Organizatorja spodbujata, da se nogometni turnir organizira v soboto, 11. oktobra 2014, oz. kadarkoli v mesecu oktobru.

Organizatorja vseslovenske akcije Brcnimo rasizem! tako pozivata vse zainteresirane skupine, da svoj interes vključitve v omenjeno akcijo izrazijo preko elektronskega sporočila na info@mczos.si.

Porušimo zidove sovraštva, zgradimo mostove prijateljstva!

Več informacij o akciji Brcnimo rasizem! je na voljo na:

  • www.mczos.si in www.farenet.org
  • FB/ brcnimo.rasizem, FB/ mladinskicenter.zagorje, FB/ OSA Zasavje, FB/ farenetwork
  • info@mczos.si ali 040 699 097 (Mladinski center Zagorje ob Savi)