Vodenje po razstavi “Na vroči strani Alp” in predavanje o globalnih spremembah

PRESTAVLJENO, NAKNADNI DATUM BO OBJAVLJEN KMALU!

V sklopu razstave “Na Vroči strani Alp”, ki je do 4. februarja razstavljena v naši galeriji Stopnišče, prihaja v petek, 14.1. ob 19.30 k nam eden izmed ustvarjalcev razstave, Dr. Jonas Sonnenschein, ki bo razstavo in njeno ozadje podrobneje predstavil. Poleg tega bo z obiskovalci razstave razpravljal o tem, kaj je mogoče storiti, da bi se izognili najhujšim posledicam podnebnih sprememb. V Sloveniji, ki se zaradi svojih geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja, zametke posledic globalnega segrevanja že jasno občutimo v obliki pogostejših in daljših vročinskih valov, močnejših suš ter pogostejših ujm in poplav. Takšne spremembe že prinašajo spremenjene pogoje za pridelavo hrane, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst, hitrejše širjenje nalezljivih bolezni in veliko gospodarsko škodo. Če bomo nadaljevali z velikimi izpusti toplogrednih plinov, se bodo posledice podnebnih sprememb v prihodnosti še nevarno stopnjevale.

To dejstvo izpostavlja tudi razstava Na vroči strani Alp, ki jo je Umanotera zasnovala na podlagi ocene podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja Agencije Republike Slovenije za okolje. Vendar pa namen razstave ni vzbujati strah, ampak opozoriti, da se s hitrimi in ambicioznimi ukrepi nevarnim posledicam podnebnih sprememb še vedno lahko izognemo.

,