Tiho znanje – Posoško staroverstvo nekoč in danes

 

Predavanje Dr. Cirile Toplak :

TIHO ZNANJE

POSOŠKO STAROVERSTVO NEKOČ IN DANES

Cerkljanski muzej, 14. 6. 2018 ob 18h

 

Leta 2015 je slovenska javnost doživela svojevrstno senzacijo z odkritjem obstoja dotlej neznane skupnosti v odročnih predelih Posočja. Posoški »staroverci« ali »naravoverci« so v 1950ih in 1960ih letih svoje skrivnosti zaupali umetniku in zbiralcu Pavlu Medveščku, nato pa ga zaprisegli v 42-letno molčečnost. Zato je šele nedavno objavil obsežno etnografsko gradivo pod naslovom »Iz nevidne strani neba«. Vsebina Medveščkovih zapisov nakazuje povezanost prvin staroverstva s predkrščanskim in predslovanskim obdobjem.

Posoški staroverci niso del procesov oživljanja predkrščanske religioznosti in kulture, ki smo mu priča v vseh družbah tranzicijske post-socialistične Evrope. Predstavljajo relikt predmodernega načina življenja in mišljenja, ki se je ohranil skozi stoletja navkljub in prav zaradi nasilnega zatiranja. Šele svetovne vojne in modernizacijski procesi 20. stoletja so razkrojili to davno izročilo in na njem temelječe družbene strukture in odnose.

V predavanju bo poudarek na staroverski ideologiji, načinu izbora voditeljev, izvoru in delitvi oblasti, odločevalskih procesih, varovanju skupnosti, samostojnih skupnostnih socialnih in ekonomskih politikah, kakor tudi na svojstvenem izobraževalnem sistemu ter odnosu z večinsko skupnostjo in zlasti z rimsko-katoliško Cerkvijo. Predstavljena bo teza, da posoška staroverska skupnost ustreza opredelitvam staroselstva, ki naj bi v moderni Srednji Evropi več ne obstajalo v organizirani obliki, kakor tudi teoriji heterotopije, torej družbenega prostora, v katerem trajno veljajo druga pravila in delujejo druge institucije kot v obdajajoči ga večinski družbi. Predavanje sklenejo uvidi v sodobne odzive različnih javnosti na staroversko izročilo, ter v pomembna znanja, ki nam jih staroverstvo predaja. Vsebine predavanja bodo ponazorjene s slikovnim gradivom in staroverskimi predmeti. Predavala bo dr. Cirila Toplak, redna profesorica političnih znanosti na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Predavanje poteka v sodelovanju s klubom C.M.A.K, društvom za raziskovanje posoškega staroverstva – Matjar in Cerkljanskim muzejem.