Posluh! – pogovor z mladimi z manj priložnostmi

posluhV Kulturnem društvu Mladinski center IndiJanez že tretje leto izvajajo program Posluh! Program je namenjen mladim, da se srečajo z drugačnostjo mladih z manj priložnostmi.
Del programa so predstavitve po mladinskih centrih in srednjih šolah, ki jih izvajajo mladi z manj priložnostmi. Mladim orišejo svojo situacijo, življenjsko zgodbo, s čimer rušijo stereotipe, obenem pa širijo razumevanje do drugačnosti.
Šolska ura bo zasnovana v navezavi s strokovnjaki, katerih varovanci so mladi z manj priložnostmi, ki bodo prisotni na predstavitvi. Predstavitev bo zajemala predstavite težav s katerimi se soočajo mladi z manj priložnostmi (slepota, invalidnost, spolna identiteta, alkoholizem, mladi priseljenci ipd.). Poudarek je na mladostnikovi osebno-izpovedni zgodbi, ki dijakom omogoči, da se postavijo v kožo mladega z manj priložnostmi. Ura je dopolnjena še z interaktivnimi nalogami za dijake, ki prispevajo k razumevanju področja tematike oz. problematike.