Mladinski center C.M.A.K. Cerkno prejel Državno priznanje za izjemne dosežke v mladinskem sektorju

Letošnji nagrajenci skupaj z ministrico prof. dr. Simono Kustec in direktorico Urada za mladino RS mag. Dolores Kores

V torek, 7. 12. 2021 je Cerkljanski mladinski alternativni klub iz Cerkna s strani Urada RS za mladino prejel Državno priznanje za izjemne dosežke v mladinskem sektorju, in sicer za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja. Kot so ob podelitvi zapisali na Uradu RS za mladino, je “prispevek CMAK k razvoju mladinskega dela neprecenljiv, še posebej zaradi večletnega vztrajanja in izvajanja mladinskih programov navkljub vsem preprekam, ki so zahtevale veliko inovativnosti in iznajdljivosti za delovanje. V Cerknem je mladim to uspelo in pogumno korakajo že proti petindvajseti obletnici udejstvovanja.«
Poleg C.M.A.K.-a so priznanje za različna področja prejeli še Zorko Škvor, LokalPatriot, Mladinski ceh in zavod Katoliška mladina.

Na vsakoletnem nacionalnem posvetu mladinskega sektorja, ki ga organizira Urad Republike Slovenije za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, so bili zbrani predstavniki večine mladinskih centrov in drugih mladinskih organizacij v Sloveniji. Posvet je bil zaradi pandemije že drugo leto izveden preko spleta.

Program se je začel s sprejemom udeležencev in udeleženk, nato pa so se prisotni razdelili v skupine, znotraj katerih so izmenjevali mnenja ter dobre in slabe prakse o posameznih problematikah, s katerimi se srečujejo mladinski delavci in delavke ter mladi na splošno. Na koncu pa so do podrobnosti izoblikovali posamezne cilje, ki bi jih bilo potrebno realizirati v smislu izboljšav znotraj organizacij samih ter kot pobud vladi, da sprejme določene strategije. Cilje so kasneje predstavili vsem prisotnim, nato pa je sledilo glasovanje, katerim ciljem je treba dati večjo prioriteto. Veliko udeležencev je bilo mnenja, da je bilo za snovanje idej dodeljenega premalo časa. Iz teh rezultatov je bil nato sprejet dokument ciljev in predlogov, ki je bil naslovljen na vlado, z željo da le-ta upošteva podane predloge. Dokument pa bo služil tudi kot referenca in smernica za programe mladinskih centrov in mladinskih organizacij v bodoče.  

Sledil je nagovor ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec, ki je poudarila, da »mladinsko delo kot ga poznamo danes lahko vpliva na mnoge plati življenja mladih, od zaposlovanja, in izobraževanja, pa vse do dobrega počutja, njihove samozavesti in zdravja, kulturnega udejstvovanja, v zadnjih časih pa tudi skrbi za globalne probleme«, in da so »nenazadnje, mladi in organizacije v mladinskem sektorju tudi pomemben partner ministrstva in vlade.« Ministrica je tudi odgovorila na nekaj vprašanj organizatorjev, veliko udeležencev pa je bilo kritičnih do tega, da so bila vprašanja izbrana vnaprej ter da jih niso mogli tudi sami predlagati.

Kot je ob prejemu priznanja povedal predsednik C.M.A.K.-a Sebastjan Razpet, so v mladinskem centru priznanja veseli in so nanj ponosni, »predvsem pa si želimo, da bi to pripomoglo tudi k boljšemu razumevanju in podpori mladinskemu centru s strani cerkljanske občine in njenih svetnikov. Zaradi večletnega slabega odnosa lastne občine do mladinskih prostorov namreč mladinski center že od rušenja legendarne »Tinčkove bajte« nima primernih prostorov za večino aktivnosti. Trenutno redno delujemo zgolj v dveh 17m^2 mansardnih pisarnah, aktivnosti in dogodke pa izvajamo tu in tam, kjer je to pač mogoče. S takšnim razpršenim načinom delovanja in brez možnosti, da bi si mladi prostore lahko po želji prilagodili po svojih potrebah, mladinski center le stežka diha kot živ mladinski prostor in ne ponuja tako širokega nabora aktivnosti kot bi si želeli.«

Za konec pa z vami delimo še predstavitveni video kolaž, ki je bil predvajan ob podelitvi nagrade.