Galerija Križišče bo gostila razstavo Bodi umetnik – Igraj se z mano

Mladinski center C.M.A.K. Cerkno v sodelovanju z OŠ Cerkno v galeriji Križišče gosti razstavo “Bodi umetnik”, ki jo organizirata Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije.

Odprtje razstave bo potekalo na dan petka, 10. aprila ob 12h. Sama razstava pa bo odprta do četrtka, 28. aprila, in sicer vsak dan razen nedelj, od 17h do 20h. Po vnaprejšnjem dogovoru razstavo za večje skupine odpremo tudi izven delovnega časa galerije.

http://www.igrajsezmano.eu/

Več o razstavi:

Mednarodno festivalsko leto ‘Igraj se z mano’, ki poteka v okviru Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije, zajema veliko število mednarodnih dogodkov, namenjenih širitvi ideje o inkluziji oziroma vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v širšo družbo.

Naš cilj je organizacija dejavnosti, kjer se skozi različne aktivnosti brišejo meje med osebami s posebnimi potrebami in ostalo populacijo.

Pri vodenju projektov nas vodi prepričanje, da lahko skozi igro, ki je ena najzgodnejših in najbolj pristnih aktivnosti človeka, na podlagi katere ta spoznava svet in svojo okolico, rušimo in brišemo stereotipe o omenjeni populaciji otrok in mladostnikov.

Mednarodna potujoča likovna razstava ‘Igraj se z mano’ predstavlja pomemben element v zgodbi o inkluziji, ki jo skupaj z vami gradimo že od leta 2007. V sklopu potujoče razstave se na pot po Sloveniji in tujini podajo likovna dela, ki jih vsakoletno prejmemo na Mednarodni likovni natečaj ‘Igraj se z mano’. Po osrednjem Mednarodnem kulturno likovnem dogodku ‘Igraj se z mano’, ki se februarja odvija v Cankarjevem domu, razstava v različnem obsegu zaokroži po šolah, vrtcih, knjižnicah, mladinskih centrih in drugih ustanovah
Koncepti, ki jih zasledujemo

Posebnost razstav, tako otvoritvene razstave kot gostujočih je ta, da so zasnovane na način, da jih otroci postavljajo sami;
Zaželeno je, da gostitelji k sodelovanju pri postavljanju razstave povabijo okoliške šole, zavode ali druge organizacije;
Da je dogodek še bolj pester, pa ob postavljanju razstave potekajo tudi druge aktivnosti, od nastopov do družabnih iger in delavnic.

Zasnova dogodka po naših izkušnjah iz preteklih let omogoča vzpostavljanje stikov in spodbuja druženje med otroci s posebnimi potrebami in večinsko populacijo, zelo dobrodošlo pa je tudi medgeneracijsko druženje.