DoKOMUNtarni večer: Skvotiranje tukaj in tam

 

Filmi:
– Trainsquatting
– Cos z Niczego
– Demonstrum Squat
– Rozbrat-Poznan

 

 

 

Tokrat dokumentarni večer selimo iz ljubljanskih močvar v s hribi obdano Cerkno. V času, ko se izvajajo pritiski na avtonomne in samonikle prostore, se bomo zazrli v preteklost. Naš namen ni nostalgično obujanje in romantiziranje minulih časov, temveč pretresti obstoječe prakse in iskanja novih prostorskih horizontov. Tudi pretekle zgodbe, ki so se že zaključile nam lahko pri tem ponudijo navdih. Mnogo ljudi, ki delujejo v avtonomnih prostorih je v njih prišlo, ko so le ti že bili vzpostavljeni Mogoče si tudi zaradi tega želimo slišati tudi kakšno zgodbo iz prejšnjega desetletja, ko se je skvotiranje zdelo še bolj dinamično. Še en aspekt, ki ga lahko odstremo so travme, ki se pojavijo, ko smo soočeni z izgubo prostora ter občutki nemoči. Vedno ostaja vprašanje kako to moč ponovno zgenerirati, moč za boj za obstoječe prostore in kako razmišljati o novih možnostih.
Seveda pa se ne bomo odvrnili od lokalne situacije, ki se je v zadnjih mesecih odvijala v C.M.A.K.-u.
————————–————————–—-
DoKOMUtary nights in C.M.A.K. Cerkno
Thursday, 25th of January 2018 at 8 pm
Movies:
– Trainsquatting
– Cos z Niczego
– Demonstrum Squat
– Rozbrat-Poznan

This thursday we are moving the documentary night from Ljubljana mists in to hilly Cerkno. In the times when we are faced with a lot of pressures on autonomous and grassroots spaces we will look into the past. Our purpose is not to seek and romanticize the past times but to go through the existing practices and to seek new space horizons. The past stories, that are already done can serve us as an inspiration.
A lot of people in the last decade came into the autonomous spaces when they were already established, so it would be nice maybe to hear the perspective from the last decade, when the squatting was still more dynamic. Anther aspect would be a trauma when you are faced with losing the space and the feelings of powerlessness, it is always the question of finding the power to fight for existing ones – how to do that and thinking for maybe some new in the future.
The emphasis of the local situation will also be made – so the recent events in and around C.M.A.K.

,