Umna kolumna #3: Dopisništvo iz Cerkna

11091136_10205265279943015_883818836_n

Foto: Matevž Močnik

 

Spodnji prispevek je bil originalno objavljen v publikaciji Informator, marec 2006, še pred tem pa v Zamorkli, časopisu Kluba škofjeloških študentov. Je eden izmed prispevkov, ki smo jih, kot odgovor na naš poziv, naj bralke in bralci napišejo par vrstic o pomembnosti (mladinske) kulture v družbi, dobili na elektronski naslov iz večih koncev Slovenije. Poziv ni bil mišljen kot kritika, ampak smo z njim bolj hoteli pokazati na nujnost obstoja in svobodne (mladinske) kulture tako na Cerkljanskem kot tudi drugod.

Vedno, ko pišem za Zamorklo, sem postavljen pred dilemo, kako naj čim bolj verno in doživeto podam kulturnega duha na Cerkljanskem. Skozi naštevanje in opisovanje dogodkov bi ponudil preveč pomanjkljivo sliko. Zvedeli bi Kaj se bo in se je dogajalo. Ugotovitev Kakšni so opisani dogodki, pa bi bila prepuščena bralčevi domišljiji. Tak pogled nima nikakršne veze z resničnim kulturnim dogajanjem na Cerkljanskem. Druga možnost, ki sem jo do sedaj izkoriščal, je osebni pogled podan s kreativnim pisanjem, preko katerega poizkušam pričarati vzdušje v Cerknem. Taka slika pravzaprav kaže moje doživljanje Cerkna in je zato egoistično dejanje, ki o krajih, dogodkih in ljudeh, ki naj bi vam jih pomagal spoznati, ne pove kaj dosti.
Iskanje optimalne rešitve, kako čim bolj jasno in objektivno predstaviti količino in kakovost kulturnega dogajanja na Cerkljanskem sem končal pri edinem pravem orodju. Najčistejši vedi. Matematiki.

Precej časa in truda sem vložil, da sem uspel potlačiti ideološke obremenitve, ki jih je desetletje kulturno-umetniškega udejstvovanja pustilo v moji nedolžni zavesti. Precej odrekanja, da sem pozabil na perverznost ideje o kaotični kompleksnosti narave in z njo družbe, resničnosti, ki jo racionalna misel ne more zapopasti. Pa vendar sem na koncu dojel neomajno jasnost števil in matematičnih zakonov, očiščenih sprevrženosti človeških čustev in bogokletne želje po ustvarjanju. Omejenost občutkov sem končno uspel zamenjati za čisto popolnost merljivih čutnih dražljajev in tako podati jasno formulo za izračun vrednosti in vplivov kulturnega dogajanja na Cerkljanskem.

Določen segment družbe (v mojem primeru Cerkljanske) razumem kot telo s konstantno težnjo po gibanju. To gibanje sprožajo naravne zakonitosti, kot je pri običajnih telesih sila gravitacije. Zatorej je to gibanje pozitivno in njegova smer ne sme biti izpostavljena moralno etičnim diskurzom. Prav tako sem pustil vnemar prazno filozofsko otepanje, da bistvo stvari in dogodkov ni ne pozitivno ne negativno. Saj je tako mlatenje beg pred odgovornim sprejetjem resnice in njenih posledic.
Okolje v katerem se telo (segment družbe) giblje, oz poskuša gibati, smatram kot medij, ki s svojimi lastnostmi nudi odpor gibanju telesa. Prav tako pa lastnosti proučevanega segmenta družbe določajo v kolikšni meri bo medij oviral gibanje telesa.

salciFr = Cr * Ac * pk

(čeprav tvegam napake, sem se enotam zaradi očitnih razlogov izognil)

Fr  – odpor gibanja telesa skozi medij
Cr  – koeficient odpora je odvisen od družbene oblike
Ac – velikost družbene oblike pravokotno na smer gibanja izračunana iz številčnosti populacije glede na celotno populacijo medija (Slovenija). Za cerkljansko je A 0,15.
pk – Kinetični tlak je odvisen od relativne hitrosti oblike (cerkljanska družba) in lastnosti okolja (Slovenija)

pk = ς * vc2 /2

ς – gostota fašističnega okolja = 5000
ς – gostota demokratičnega okolja = 0,05
vc – relativna hitrost trenutnega družbenega razvoja je odvisna od seštevka relativnih hitrosti posameznih kulturnih projektov

Tako sem določil odpornost napredku za določeno družbeno skupino. Manjši je odpor gibanja, večja je verjetnost, da se bo družba premaknila. Da bi ugotovil, kakšno je dejansko gibanje cerkljanske družbe zaradi kulturnih dogodkov, sem moral izračunati silo, s katero tok medija ustavlja ali celo premika obliko v negativno smer. Iz izkušenj je jasno, da se medij (celota slovenske družbe) giblje v nasprotno smer naravnega napredka. To silo bom kasneje primerjal z odporom gibanja telesa.

F = qm * v /A

qm – masni pretok je odvisen od gostote medija (5000 za fašistično Slovenijo), hitrosti medija (-300 za Slovenijo) in velikostjo družbe (100 za Slovenijo): qm = A * v * ς
v – hitrost medija (-300 za Slovenijo)
A – velikost družbe pravokotno na smer gibanja (100 za Slovenijo)

Če je F < Fr, potem se proučevani segment družbe giblje v naravno smer družbenega napredka.
Sedaj lahko ugotovimo, ali se cerkljanska družba razvija. Enačba nam prav tako pove, katere parametre je treba spremeniti, da bi se družba lažje gibala nasproti gibanju medija. Seveda pa je namen vsakega segmenta družbe čim močneje vplivati na okolico. Na ostale družbene skupine in naravo. Zato je pomembno, da ima družbena oblika čim večji koeficient odpora (Cr) in velikost pravokotno na smer gibanja (Ac), saj s tem močneje pritiska na medij oz. okolico. Da s tem ne bi narasel odpor gibanja telesa skozi medij (Fr), se mora zmanjšati hitrost družbene oblike (vc)! Iz tega sledi: večja je kvaliteta (vc) kulturnih dogodkov v preučevani družbeni skupini, večja je njena odpornost gibanju oz. družbenemu razvoju. Zato naj se kulturniki ne trudijo preveč, saj s tem škodijo družbenemu napredku. Da bi družba lažje napredovala, je potrebno kulturno delovanje neskončno bližati ničli.

Sedaj lahko ugotovimo, ali se cerkljanska družba razvija. Enačba nam prav tako pove, katere parametre je treba spremeniti, da bi se družba lažje gibala nasproti gibanju medija. Seveda pa je namen vsakega segmenta družbe čim močneje vplivati na okolico. Na ostale družbene skupine in naravo.

Pri proučevanju družbenih skupin na periferiji je zanimivo pogledati delovanje centrifugalnih sil. Ob tem je treba predpostaviti, da se celotna družba giblje okoli centra. Razvoj pa se vrši v spiralnem gibanju od središča navzven. Da bi se družba odlepila iz kroženja po pravilni krožnici in se spiralno razvijala, je potrebno okrepiti centrifugalne sile. Pri tem imajo družbene skupine, ki so najbolj oddaljene od središča najpomembnejšo vlogo, saj je centrifugalna sila toliko večja, kolikor je večji moment, oz. oddaljenost telesa od središča.

Vse podatke o kulturnih dogodkih in povezave na ostale internetne strani kulturni akterjev v Cerknem, iz katerih lahko ugotovite njihove relativne hitrosti (vc), lahko najdete na spletni strani: http://www.cerkno.net in sami izračunate vrednost in vpliv te male družbene skupine na celotno slovensko družbo.

Simon Hudolin – Salči, december 2005

_______________

Umna kolumna je sklop avtorskih prispevkov, razmišljanj, kritiziranj, oboževanj in iger besed, večinoma objavljenih v Informatorju mladinskega centra C.M.A.K. Cerkno. Nobena od pisarij ni kozmetično olepšana; je taka kot je bila sprva zapisana, z vsemi odvečnimi in manjkajočimi vejicami in drugimi ločili vred. Vsebina avtorskih prispevkov je stvar osebnih pogledov avtorjev in ne odraža stališč izdajajtelja.