Umna kolumna #24: O solidarnosti

solidarnost

Spodnji prispevek je bil kot uvodna misel originalno objavljen v publikaciji Informator, marec 2011.

Medčloveška solidarnost obstaja. Najučinkoviteje se izraža v primeru naravnih in drugih nesreč, ki prizadenejo ali posameznika ali skupine ljudi. Pri teh primerih je pravzaprav skrajno nepomembno ali gre za sosede, prijatelje ali zgolj neznance. Skok k pomoči je tisti, ki je pokazatelj naše človečnosti in tega ne uspejo zatreti vidne oblike prisvajanja, pozasebljanja. Takšne solidarnosti ne moremo preliti v zasebništvo. Vse skozi prisotna, lahko bi rekli skromna, a vsekakor srčna je tista vsakdanja medsosedska pomoč, ki se odraža v trenutkih, ko sosedu pomagamo pri spravljanju drv, pri košenju trave, pa vse do materialne pomoči pri urejanju sosedovega bivališča, ali izgradnje le tega. To je najbolj izrazita oblika človečnosti, ki je družbeno prisotna in vidna in se združi v pojmu prostovoljnosti. Tako vsa društva, bodisi gasilska, bodisi umetniška ali alternativna, kot vsak posameznik, ki nudi svojo roko, sestavlja, kreira, vzpostavlja in vzdržuje kulturno dediščino. Od občečloveške do lokalne. Ta oblika sodelovanja, ki je prisotna pri sosedskem sodelovanju in pomoči je eden izmed temeljev človeške kulture. Svobodomiselno pogojena pridobitniška zakonodaja ne le omejuje razvoj, temveč tudi obstoj te kulturne dediščine in s tem povzroča izničenje človeškega sočutja, vzajemnega spoštovanja in dostojanstva. Skratka, tovrstna restrikcija lahko zamaje dejanske temeljne vrednote in etiko. Taka praktična prepoved nudenja pomoči bi zagotovo imela nehumane učinke na celotno človeštvo. Že samo po sebi se odraža, da je sodobna »zahodna« družba vse bolj dehumanizirana, individualizirana in odtujena. Posledično lahko prav tak pravni red, katerega očitni namen, izražen v obravnavi zakonskega predloga, pomeni še nadaljnjo individualizacijo. Tak zakonski predlog pa deluje v nasprotju z vsemi formalno uveljavljenimi načeli, s človeškimi pravicami na čelu.

Avtori/-ica prispevka neznan/-a (naj se javi, da ga/jo podpišemo)

_______________

Umna kolumna je sklop avtorskih prispevkov, razmišljanj, kritiziranj, oboževanj in iger besed, večinoma objavljenih v Informatorju mladinskega centra C.M.A.K. Cerkno. Nobena od pisarij ni kozmetično olepšana; je taka kot je bila sprva zapisana, z vsemi odvečnimi in manjkajočimi vejicami in drugimi ločili vred. Vsebina avtorskih prispevkov je stvar osebnih pogledov avtorjev in ne odraža stališč izdajatelja.