Razpis: 10. TRAKulja – festival ljubiteljev filma

Festival TRAKulja bo potekal v soboto, 22. novembra 2014, v dvorani Glasbene šole v Cerknem. Predizbor filmov bo opravila izbirna komisija.

Namen festivala

Glavni namen festivala TRAKulja je spodbuditi produkcijo v Sloveniji ter v širšem evropskem okolju.

Splošno

Festival ljubiteljev filma TRAKulja organizira Kulturno umetniško društvo Cerkno (v nadaljevanju KUD Cerkno). Festival poteka vsako leto na tretjo soboto v novembru.

Razpis

Na festivalu lahko sodelujejo filmi, ki:

  • niso celovečerni,
  • ustrezajo izboru tričlanske izbirne komisije,
  • prednost imajo filmi, ki spadajo v žanr komedije
  • so bili prijavljeni v roku, ki ga je določil organizator

Pravice in obveznosti sodelujočih

Vsakdo, ki prijavi svoj film in se uvrsti na festival, daje KUD-u Cerkno pravico do predstavitve njegovega dela na kateremkoli nosilcu ali javnem predvajanju za namen promocije, in sicer brezplačno.
Vsi sodelujoči dobijo po koncu festivala plaketo o sodelovanju na filmskem festivalu TRAKulja.
KUD Cerkno ne krije potnih stroškov prihoda na festival.
KUD Cerkno omogoči sodelujočim avtorjem filmov dodatno promocijo v lokalnih medijih (radio, časopis).

Prijava

Ob prijavi filma je treba izpolniti uradno prijavnico festivala. Prijavo in filme se oddaja elektronsko!
Zaželjen medij za pošiljanje je Wetransfer, Dropbox, Onedrive ali podobno, link za download pa dodate v prijavnico.
Morebitne dodatne informacije v zvezi s prijavami dobite na: kudcerkno@hotmail.com

Predvajalne kopije

Predvajalne kopije so zaželjene v naslednjih formatih: avi, mpeg-4, H264, DVD.
Stroške pošiljanja predvajalne kopije na festival krije pošiljatelj.

Program

KUD Cerkno je odgovoren za sestavo programskih blokov za vse festivalske dogodke.

Pravica sodelovanja

Vsak sodelujoči ima enake pogoje za sodelovanje na filmskem festivalu TRAKulja. S prijavo filma prijavitelj brez zadržkov sprejema ta pravila.

Arhiv

Filmski arhiv KUD-a Cerkno vključuje kopije vseh filmov, ki so kadarkoli sodelovali na festivalu. KUD Cerkno lahko uporabi filme iz svojega arhiva za promoviranje filmskega festivala TRAKulja na drugih dogodkih ter za druge projekcije z namenom promocije festivala.

Končne določbe

Organizator lahko zaradi tehtnega razloga filmski festival TRAKulja odpove ali prestavi.