Nova galerija v nastajanju

Te dni smo v procesu predelave hodnika Večnamenskega Centra Cerkno v nov galerijski prostor.

Že od rušenja Tinčkove bajte in izgube galerije Križišče, smo razstave zelo pogrešali, zato smo s solzami v očeh pretuhtavali, kako bi lahko galerijo “oživili” v novih prostorih, kljub souporabi prostorov z drugimi društvi v stavbi.

Porodila se je ideja, da bi galerijo vzpostavili kar na vhodnem stopnišču stavbe, saj gre za čudovit prostor, ki pa sam po sebi ni preveč poudarjen. Občina je idejo odobrila ter dovolila da se ta del stavbe preuredi. Idejo smo delili tudi z društvom Foto klub Cerkno in zdela se jim je v redu, saj bi tudi njim prav prišel prostor za razstavljanje. Zato smo s skupnimi močmi nakupili opremo.

Skupaj z elektroinštalaterji smo že namestili šine in galerijske luči.Ta čudovit strop pa je ohranjen še iz stare verzije stavbe, ko je bila ta še dijaški dom. In 7 let tudi začasni dom CMAK-a.

Kmalu se spet obetajo razstave!