Nacionalna konferenca: Novodobno suženjstvo – prekarne oblike na trgu dela

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo že drugič pripravlja nacionalno konferenco z naslovom “Novodobno suženjstvo – prekarne oblike na trgu dela”, ki bo v sredo, 19. novembra 2014, od 16.00 do 19.30 v Ljubljani. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Na konferenco se prijavite prek OBRAZCA ali na e-naslov: marina.markezic@socialna-druzba.si.

Vsebina konference je razdeljena na dva sklopa. V vsakem sklopu bodo sodelovali trije govorci, ki bodo v 20 minutah predstavili ključne informacije. Pred vsakim sklopom bo Gibanje predstavil iztočnice za celoten sklop. Po vsakem sklopu bodo čas namenili dodatnim vprašanjem za goste, vključevanju udeležencev v konferenco, osvežitvi ter medsebojnemu spoznavanju, delitvi izkušenj in praks pri delu.

SODELOVALI BODO:

Helena Milinković
Novinarka, predstavnica Sekcije samostojnih in svobodnih novinarjev RTVS bo iz lastnih izkušenj povedala, kako je opravljati enega izmed najbolj prekariziranih poklicev v Sloveniji.

Anton Lisec
Sindikalist, predsednik stavkovnega odbora v stavki Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki je bila ena bolj odmevnih stavk delavcev v letošnjem letu, bo povedal kako poteka delavsko organiziranje na splošno ter iz prve roke izkušnje iz stavke rudarjev.

Karin Cvetko Vlah
Izredna profesorica na ljubljanski Fakulteti za matematiko in fiziko, nagrajena pisateljica in avtorica knjige Opravičilo človeka, bo predstavila svoje videnje v luči izdane knjige opravičilo človeka, predvsem pa posebnega dela opravičilo zaposlenega in opravičilo odraslega.

Anže
Na konferenci bodo predstavili tudi posameznike, ki imajo izkušnjo prekarnosti. Anže je leta opravljal prekarno delo, zdaj pa razmišlja o oseben stečaju. Z udeleženci bo delil izkušnjo in informacije o tem zakaj je prišlo do tega, kako poteka postopek in kaj to pomeni za posameznika.

Za več informacij o konferenci se obrnite na marina.markezic@socialna-druzba.si.