Love letters to C.M.A.K.

Today we have recieved love letters from our international friends. It means world to us, so we thank you all for your kind words, beautiful graphics, colorful cards and storytelling photos: Pedro, ESC Life, Marta, Waitapu, Velha Gaiteira, Grao, Bruno, Andreea, Bitxo, Julia, Sara, Anne M. Christiansen and Pacino. We also show our gratitude to our friend and comrade Rosa, whose idea it was to collect & publish all these contributions.

Danes smo prejeli ljubezenska pisma naših mednarodnih prijateljev in prijateljic. To nam veliko pomeni, zato se vam vsem zahvaljujemo za prijazne besede, lepe grafike, pisane kartice in zgodbe pripovedajoče fotografije: Pedro, ESC Life, Marta, Waitapu, Velha Gaiteira, Grao, Bruno, Andreea, Bitxo, Julia, Sara, Anne M. Christiansen in Pacino. Svojo hvaležnost izkazujemo tudi naši prijateljici in tovarišici Rosi, katere ideja je bila zbrati in objaviti vse te prispevke.

Our member Zala also contributed three illustrations. Designed by Rosa, Šonaj & Mako, printed by Blaž & his machines.

Naša članica Zala je prav tako prispevala tri ilustracije. Oblikovali so Rosa, Šonaj in Mako, natisnil pa Blaž in njegove mašine.