CmaKino: Stoptrik MFF (pred-dogodek)

V Mariboru se 29. septembra prične 11. Mednarodni filmski festival StopTrik, slovensko-poljski festival stop-motion animacije. Vikend pred tem bomo v Cerknem gostli pred-dogodek tega festivala, na katerem bomo vrteli najboljše animacije njegove lanske edicije.

Sobota, 25. 9. 2021 ob 20h v VCC

Trajanje: 64′
https://www.facebook.com/StopTrikFestival
https://www.stoptrik.com/

PROGRAM:

01.
Good Intentions / Dobre namere
Anna Mantzaris (Royal College of Art)
2018, UK, 8’35”After a young woman is responsible for a hit and run, strange and spooky things start to happen… A small thriller about people that are not always the best at making decisions.

Potem ko mlada ženska povzroči prometno nesrečo in pobegne, se začnejo dogajati čudne in srhljive stvari … Majhen triler o ljudeh, ki niso vedno najboljši pri sprejemanju odločitev.

02.
Quidquid Latine dictum sit, altum videtur
Julia Orlik (PWSFTviT Lodz)
2019, POL, 15’The wire girl wonders what to do to be not out of wire. She is going on a journey to find a solution to her problem. Winner of O!PLA 2020 audience voting for best stop motion film.

Dekle iz žice se sprašuje, kaj naj stori, da več ne bi bila iz žice. Odpravi se na pot, da bi rešila svoj problem. Zmagovalec glasovanja občinstva festivala O!PLA 2020 za najboljšo stop animacijo.

03.
Nadirah: Coal Woman / Nadirah: rudarka
Negar Elodie Behzadi, Kate Jessop (The VEM King’s College London)
2019, UK, 2’33In Kante, a small village perched at 2000 metres in the Fann Mountains of Tajikistan, the work of the 19 women miners who go mining everyday in the illegal coal mines is considered as ‘ayb’ (shameful). Based on a collaborative feminist art-research project between the animation artist, Kate Jessop, and the geographer and ethnographer, NegarElodie Behzadi, this film makes visible otherwise invisibilised stories of shame.

V majhni vasici Kante, ki leži 2000 metrov visoko v gorovju Fann v Tadžikistanu, se delo devetnajstih rudark, ki vsak dan rudarijo v nelegalnih premogovnikih, smatra za (sramotno). Film, ki temelji na skupnem feminističnem umetniško-raziskovalnem projektu umetnice animacije ter geografinje in etnografinje, prikazuje sicer nevidne zgodbe o sramu.

04.
Ostrich / Avestruz / Noj
Agostina Ravazzola
2019, ARG, 4’40”An ostrich, an owl, the flamingo, a parrot, the hummingbird and an eagle, all of them dance, run and fly by the Argentinian electro-folk of Barda & Sidirum´s amazing music. Colors and shapes dance and unite by a unique psychedelic endless rhythm. Handcrafted paper and love.

Noj, sova, flamingo, papiga, kolibri in orel, vsi plešejo, tečejo in letijo ob argentinskem elektro-folku, odlični glasbi, ki jo izvajata Barda & Sidirum. Barve in oblike plešejo in se združujejo v edinstvenem, psihedeličnem neskončnem ritmu. Rokodelska obdelava papirja in ljubezen.

05.
Hierarchy Glitch / Hierarhična napaka
Vessela Dantcheva (Compote Collective)
2019, AUT, BUL, 6’35”In a purely abstract way “Hierarchy Glitch” deals with a core idea of the Common Good Economy model. Both visual patterns and the ensemble’s voices are tied up in hierarchical behaviour, which restrains the full potential and mobility of each individual element.

Film na povsem abstrakten način obravnava temeljno idejo modela ekonomije skupnega dobrega. Tako vizualni vzorci kot glasovi ansambla so povezani v hierarhično vedenje, kar omejuje polni potencial in mobilnost vsakega posameznega elementa.

06.
Anna, Cat and Mouse / Anna, mačka in miš
Varya Yakovleva (PCHELA stoodio)
2020, RUS, 5’26”Anna lives in comfortable loneliness until she becomes the object of aggressive lust of a neighbor from the window opposite.Violence breaks into her life.

Anna živi v prijetni osamljenosti, dokler ne postane predmet agresivnega poželenja soseda z nasprotnega okna. V njeno življenje vdre nasilje.

07.
Beyond Noh / No, in tako naprej
Patrick Smith (Kaori Ishida, Patrick Smith)
2020, USA, JPN, 4’Beyond Noh rhythmically animates 3,475 individual masks from all over the world, beginning with the distinctive masks of the Japanese Noh theater and continuing on a cultural journey through ritual, utility, deviance, and politics.

Ritmična animacija 3475 posameznih mask z vsega sveta, ki se začenja z značilnimi maskami japonskega gledališča “no” in nadaljuje na kulturnem potovanju skozi ritual, uporabnost, deviantnost in politiko.

08.
The Tower / Kula / Stolp
Sunčana Brkulj (Akademija za likovno umetnost)
2020 , CRO, 3’58”As years and years go by, a tiny civilization makes its way upwards.

Leta minevajo, majhna civilizacija pa se počasi pomika navzgor.

09.
Chemicals – Parker Bossley
Joseph Wallace (Cardel)
2018, UK, 4’12”Parker Bossley takes a psychedelic trip, metamorphosing into exotic animals and traveling through colourful landscapes in this cut-out animated music video.

Parker Bossley se v tem glasbenem videu, izdelanem s tehniko kolažne animacije, odpravi na psihedelično potovanje, na katerem se pretvori v eksotične živali in potuje skozi pisane pokrajine.

10.
Machini
Tétshim & Frank Mukunday (Picha Twenty Nine Studio & Production)
2019, ITA, BEL, DRC (Kongo), 10’By necessity and especially by the force of the machine we have become sleepwalking beings deprived of God, the damned of the earth and test subjects over the black market of history test subjects of the machine.

Iz nuje, še posebej pa zaradi moči stroja, smo postali mesečniki brez Boga, pogubljenci tega planeta in poskusni zajčki na črnem trgu zgodovinskih testnih subjektov stroja.Iz nuje, še posebej pa zaradi moči stroja, smo postali mesečniki brez Boga, pogubljenci tega planeta in poskusni zajčki na črnem trgu zgodovinskih testnih subjektov stroja.