Anarhizem: onkraj obstoječega in Spremeniti vse

Vabimo vas na predstavitev nove številke Časopisa za kritiko znanosti z naslovom Anarhizem: onkraj obstoječega.

Predstavitev bo v petek, 5. decembra ob 20:00 v C.M.A.K. Cerkno. O novi številki Anarhizem: onkraj obstoječega in sodobnih pogledih na anarhizem bodo spregovorili urednica, avtorice in avtorji številke.

Vljudno vabljeni!

Nina Kozinc
v. d. odgovorne urednice ČKZ

Tjaša Pureber
urednica tematske številke

Poleg predstavitve nove številke Časopisa za kritiko znanost z naslovom “Anarhizem: onkraj obstoječega” bo prav tako predstavljena publikacija “Spremeniti vse”. Več informacij spodaj.

***

ANARHIZEM: ONKRAJ OBSTOJEČEGA

Anarhistke in anarhisti so v zadnjih petnajstih letih soakterji vseh ključnih antisistemskih protestov in neavtoritarnega organiziranja od spodaj v Sloveniji in po svetu. Orodja, ki jih družbena gibanja uporabljajo v boju proti kapitalu in dominaciji (od metod direktne akcije do plenumske neposredne demokracije), tako ali drugače resonirajo z anarhističnimi idejami. Mišljenje anarhizma se zato vse bolj vzpostavlja kot nujen predpogoj za razumevanje kartografije sodobnih družbenih konfliktov in emancipatornih bojev. Tematska številka je tako posvečena praksi in misli anarhizma v vseh njegovih kontradiktornostih in prelomih.

Kot rdeča nit se skozi številko odpira predvsem vprašanje, ki si ga gibanje zastavlja že vrsto let: kako se lahko anarhisti organizirajo na neavtoritaren in neodtujen način, ki bo hkrati omogočal transfer znanja in izkušenj ter omogočal učinkovito vključevanje in vplivanje na ključne družbene boje sodobnosti. Zdi se, da je zato nujno ne le odpirati politični prostor, kjer se anarhistične ideje in metode lahko širijo med ljudmi, temveč tudi izumljanje novih metodologij boja in reflektiranja sodobnosti in preteklosti. V tem duhu avtorice in avtorji v pričujoči številki med drugim tudi prvič na enem mestu popisujejo zgodovino anarhistične misli na slovenskem govornem prostoru od 19. stoletja do danes.

Prispevki so hkrati opis, analiza in samokritika ne le družbe, temveč tudi anarhističnega gibanja. V tem smislu je potrebno številko razumeti kot povabilo h kolektivni diskusiji o možnosti preseganja obstoječega stanja in premisleka o možnih alternativah vsesplošnega družbenega opustošenja.

Avtorice in avtorji prispevkov: Joseph Baruch, CrimethInc. Ex-Workers Collective, Valter Cvijić, Adin Crnkić, Tim Dobovšek, David Graeber, Daniel Guérin, Peter Korošec, Gabriel Kuhn, Johann Most, Saul Newman, Michael Schmidt in Lucien van der Walt, Deric Shannon in J Rogue, Daša Tepina, Lana Zdravković, Mile Zukić.

 

SPREMENITI VSE

Konec novembra 2014 bo hkrati v 20 jezikih po vsem svetu (tudi v slovenščini) izšla nova publikacija z naslovom Spremeniti vse ameriškega anarhističnega kolektiva Crimethinc. Pri tem projektu sodeluje tudi Federacija za anarhistično organiziranje (Slovenija/Hrvaška). V publikaciji na 48 straneh v duhu globalnih vstaj razmišljajo, zakaj je potrebno za resnično spremembo družbenega reda prenehati uporabljati obstoječe oblike razmišljanja in pozivajo k oblikovanju novih oblik boja.

V tekstu se avtorji ukvarjajo z vprašanjem, kako lahko ljudje začnejo odločati o vseh vidikih njihovih življenj, osvetljujejo, zakaj avtoritarne strukture v družbi ne morejo rešiti krize, ki jo kreirajo in razmišljajo o tem, kako se lahko individualni upor spremeni v kolektivno moč boja za popolno osvoboditev.

Besedilo spremlja tudi poseben video, ki ga bomo prikazali na predstavitvi, hkrati pa bo vzpostavljena tudi spletna stran, na kateri se bodo nahajali anarhistični prevodi projekta iz celega sveta, med drugim kitajščine, arabščine, španščine, grščine, romunščine, portugalščine, srbščine in slovenščine. Na predstavitvi bodo na voljo brezplačne publikacije Spremeniti vse.

Iz uvoda publikacije Spremeniti vse:
»Če bi lahko spremenili karkoli, kaj bi spremenili? Bi preostanek svojega življenja preživeli na počitnicah? Poskrbeli, da bi uporaba fosilnih goriv nehala povzročati klimatske spremembe? Morda bi hoteli imeti etične banke in politike? Zagotovo pa bi bilo najbolj nerealistično, če bi želeli vse stvari pustiti takšne, kot so, in hkrati pričakovali, da bo to prineslo spremembe. Naše osebne finančne in čustvene težave zgolj odsevajo globalne pretrese in katastrofe. Do konca življenja se sicer lahko trudimo pogasiti te male požare enega za drugim, a kaj, ko imajo vsi isti izvor. Pri spopadu s tem nam ne bo pomagala nobena postopna reforma; uporabiti moramo namreč neko povsem drugo logiko.«

Več informacij:
www.crimethinc.com/…/10/07/new-project-to-change-everything/
www.tochangeeverything.com/slovensko
www.a-federacija.org