Odziv na članek Primorskega vala

Prispevek z naslovom »Niso proti mladim, le proti nesprejemljivi dejavnosti v centru«, 19. marca objavljen na spletišču radia Primorski val, v ožjem smislu govori o prostorski problematiki tako našega kot tudi dveh drugih društev, dejavnih v Cerknem. Predvsem se avtor prispevka osredotoča na mladinski center C.M.A.K. Cerkno, brez da bi za mnenje oz. izjavo o tej problematiki vprašal predstavnika našega društva. Ker nam predstavitev našega pogleda na situacijo, ki jo prispevek pokriva, ni bila omogočena, to sedaj delamo pisno, saj menimo, da je par stvari potrebno objasniti.

Kot prvo se nam zdi problematičen že sam naslov prispevka, ki govori o »nesprejemljivi dejavnosti« našega mladinskega centra. Že sama uporaba besede nesprejemljivo v naslovu naše društvo ožigosa kot družbeno škodljivo, čeprav vsa dejstva, nagrade ter status v javnem interesu s strani države kažejo ravno nasprotno. Iz konteksta je razbrati, da z »nesprejemljivo dejavnostjo« avtor cilja predvsem na glasbene dogodke v organizaciji C.M.A.K.-a. Zato je na tem mestu popolnoma upravičeno vprašanje, če avtor prispevka oz. širša javnost, na katero se sklicuje, kot »nesprejemljive« tretira tudi celoletni festival Keltika ter festivale Jazz Cerkno, Pihn fest, Bendologija Cerkljanske, Poletje v Cerknem in druge glasbene dogodke v središču našega mesteca. Mi menimo, da vsi ti dogodki, vključno z našimi, bogatijo življenje v kotlini pod Poreznom ter konec koncev širijo prepoznavnost Cerknega tudi izven meja domovine. To pa si kot skupnost tudi želimo, kajneda?

Skratka, edino kar je v tem kontekstu nesprejemljivega, je diskurz, ki daje v nič enaindvajsetletno prostovoljno prizadevanje lokalne mladine (kar je je sploh še ostalo) za kulturno, socialno, izobraževalno, … pestrost. Nesprejemljivo je potiskanje mladine na obrobje, saj bi moralo biti ravno nasprotno: mladina bi morala biti glede na trend izseljevanja v središču pozornosti lokalne skupnosti, če nočemo, da bo Cerkno v naslednjem desetletju ali dveh postalo »mesto starcev« (z vsem spoštovanjem do starejših).

Avtor prispevka navaja tudi poznavalce, ki naj bi trdili, da bi moral naš mladinski center več pozornosti posvetiti nehrupni dejavnosti, koncerte pa preseliti na »primerno mesto« (zopet, potiskanje v marginalo). Imajo ti poznavalci ime in priimek? So med njimi dr. Rajko Muršič, kulturni antropolog, soavtor raziskave/knjige Na trdna tla, v kateri ima C.M.A.K. svoje poglavje? Mogoče prof. dr. Metka Kuhar, socialna psihologinja, ali pa Igor Bašin – Bigor, glasbeni urednik in poznavalec slovenske glasbene scene? Dvomimo, kajti če bi bili, tega ne bi trdili, saj bi vedeli, da se C.M.A.K.-u sorodna mladinska prizorišča drugje po Sloveniji prav tako nahajajo znotraj naselij, nemalokrat tudi v samem centru mest.

Strah posameznikov in posameznic, ki so na župana Jurija Kavčiča naslovili peticijo proti preselitvi mladinskega centra C.M.A.K., Roda aragonitnih ježkov ter Kulturno umetniškega društva Cerkno v tako imenovano palkovo hišo, razumemo kot posledico nepoznavanja našega delovanja, kar je avtor dotičnega prispevka tudi pravilno ugotovil. Ker verjamemo v dialog, smo se v C.M.A.K.-u s podpisniki in podpisnicami peticije pripravljeni pogovarjati, zato jih bomo v bližnji prihodnosti povabili na posebno srečanje v naš mladinski center, kjer jim bomo predstavili naše projekte in načrte za prihodnost ter seveda tudi prisluhnili njihovim pomislekom. Navsezadnje smo tudi mi za dobre medsosedske odnose in najboljšo možno rešitev dotične problematike.

Matjaž Peternelj,
odnosi z javnostmi