Izselitev MC C.M.A.K. Cerkno

 

Drage podpornice, dragi podporniki ter vsa zainteresirana javnost,

spodaj prilagamo besedilo dopisa glede napovedane evikcije stavbe na Bevkovi ulici 11, v kateri zadnjih 11 let deluje mladinski center C.M.A.K. Cerkno. Dopis smo včeraj po pošti poslali svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Cerkno in zavzema tudi naše uradno stališče glede prostorske problematike našega društva. V tem oziru ga je torej smatrati tudi kot izjavo za javnost.

S srčnimi pozdravi,

C.M.A.K. Cerkno

**************************************************

Zadeva: IZSELITEV MLADINSKEGA CENTRA C.M.A.K.

Spoštovani g_a. svetnik_ca,

na vas se obračamo v zvezi z informacijo, ki nam jo je podal župan Jurij Kavčič. V torek, 19. 12. 2017, nas je namreč obvestil, da je Hotel Cerkno d.o.o. enostransko prekinil pogodbo z Občino Cerkno o najemu stavbe na Bevkovi ulici 11, v kateri deluje mladinski center C.M.A.K. Cerkno. Prekinitev pogodbe z 90-dnevnim odpovednim rokom je datirana na 1. 12. 2017, torej naj bi se C.M.A.K. iz omenjene stavbe izselil do konca februarja 2018.

Obveščamo vas, da preselitev v tako kratkem času enostavno ni mogoča! Trajni nadomestni prostori niso zagotovljeni, izselitev »na cesto« pa bi za lokalno skupnost pomenila izgubo mladinskega centra, delujočega 20 let, z njim pa tudi bogato ponudbo kulturnih, mladinskih, socialnih, izobraževalnih, informacijskih, medgeneracijskih, … programov.

Z izgubo prostorov, ki so pogoj za status mladinskega centra, bi društvo izgubilo najmanj na razpisu pridobljena sredstva za delovanje mladinskih centrov, poleg tega so tu še drugi pogodbeni partnerji, zaradi katerih naših načrtovanih programov in projektov ne moremo prekiniti, najpomembnejši pa so seveda uporabniki in številni prostovoljci, ki bi ostali brez pomembnega avtonomnega prostora za svoje delovanje.

Radi bi poudarili tudi dejstvo, da Občina Cerkno v 20 letih ni uspela zagotoviti trajnih prostorov za mladinsko in kulturno dejavnost, kljub temu, da tako mi kot druge nevladne organizacije na to problematiko opozarjamo že dolga leta in kljub temu, da društvo C.M.A.K. vodi mladinski center s kakovostnimi programi, ki so finančno podprti s strani različnih ministrstev in z evropskimi sredstvi. Kot verjetno že veste, C.M.A.K. spada med prve organizacije v Sloveniji, ki jim je Urad RS za mladino podelil status mladinskega centra, v slovenskem prostoru se ga uvršča med najpomembnejša samonikla prizorišča mladinskega polja, pridobil je tudi status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju. Društvo pri vodenju mladinskega centra že od leta 2012 zaposluje mlade osebe za vodenje programa in dejavnosti, z evikcijo pa bi bilo dragoceno delovno mesto zagotovo ukinjeno.

Ne nazadnje je prostorska problematika mladinskega centra omenjena tudi v Lokalnem programu za kulturo 2015–2018 (str. 8), vendar se tega dela lastne strategije Občina ne drži, niti ne deluje v tej smeri. Prepričani smo, da se boste kot predstavnik_ca lokalne skupnosti aktivno postavili na stran javnega dobrega, se pri tem osebno angažirali in v začetku januarja podali pobudo oz. podprli sklic izredne seje Občinskega sveta, na kateri se boste skupaj z županom dogovorili:

– za podaljšanje stare oz. podpis nove pogodbe s predstavniki Hotela Cerkno d.o.o. za najem stavbe na Bevkovi ulici 11, pri čemer bo morala pogodba veljati do trenutka, dokler ne bo brez prekinjanja programov zagotovljena preselitev v trajne funkcionalne prostore za mladinsko in kulturno udejstvovanje (s tekočo vodo, elektriko, ogrevanjem in kvadraturo najmanj 150 m2, kar je pogoj za mladinske centre);

– o nadaljnjih korakih reševanja navedene prostorske problematike.

Zaradi vseh navedenih okoliščin je potrebna takojšnja akcija, zato vabilo na sejo, kjer vam bomo lahko tudi podrobneje predstavili svoje poglede in načrte ter prisluhnili vašim, pričakujemo do 15. januarja 2018.

Z lepimi pozdravi,

Matic Rijavec,

predsednik

, ,