Razpis za sodelovanje mladih umetnikov v sklopu mednarodnega projekta ARTEFATTO 10_RESET

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sklopu mednarodnega projekta ARTEFATTO 10_RESET, pri katerem sodeluje z Občino Trst in drugimi partnerji, objavila razpis za mlade umetnike iz Slovenije, ki bodo svoja dela spomladi lahko razstavili v mednarodnem paviljonu partnerskih organizacij projekta v Trstu. Na razpis se lahko do 30. januarja 2015 prijavijo mladi ustvarjalci s področja vizualne umetnosti, starosti med 18 in 30 let.

Projekt ARTEFATTO je usmerjen v podporo mladih umetnikov in sodobne umetnosti. V okviru projekta se tako, poleg glavne razstave mednarodnih umetnikov, čez leto odvijajo različne delavnice, srečanja, tematske razstave in drugi dogodki.

V okviru letošnjega projekta, ki poteka že 10. leto, bo KID PiNA petim mladim umetnikom iz Slovenije omogočila sodelovanje na skupinski razstavi v mednarodnem partnerskem paviljonu v Trstu v Italiji, ki bo predvidoma v drugi polovici maja ali prvi polovici junija 2015.

Zainteresirani lahko predložijo kakršnokoli že ustvarjeno in producirano delo s področja vizualne umetnosti, brez omejitve na velikost ali medij (slikarstvo, kiparstvo, grafika in grafično oblikovanje, fotografija, instalacije, video, multimedija).

Predložena dela morajo načeloma slediti predlagani temi projekta ARTEFATTO 10_RESET*, vendar so dopuščena tudi dela, ki reflektirajo vprašanje meje in multikulturnosti.

Udeležba je brezplačna.

V celoti izpolnjen prijavni obrazec je potrebno poslati na artefatto@pina.si do vključno petka, 30. januarja 2015. Strokovna komisija bo o izboru sporočila preko elektronske pošte do 14. februarja 2015.

RAZPIS IN PRI​JAVNICA: TUKAJ