Predstavitev knjig Kaliban in čarovnica ter Naša pozicija

Cerkljanski mladinski alternativni klub v sodelovanju z Bevkovo knjižnico Cerkno in Založbo Sophia vabi na predstavitev knjig “Kaliban in čarovnica: Ženske, telo in prvotna akumulacija” Silvie Federici in “Naša pozicija: razred je pomemben” bell hooks.
Knjigi bodo predstavile feministična teoretičarka Lilijana Burcar ter prevajalki Mojca Dobnikar in Tea Hvala. Pogovor bo povezoval Matjaž Peternelj.

Na predstavitvi bomo upoštevali vse ukrepe za preprečevanje Covid-19. Če niste zdravi ali sumite na okužbo, vas prosimo, da se dogodku odrečete.

Knjigi bosta naprodaj po predstavitvi.

Vstop prost.
Vabljene, vabljeni!

Dogodek poteka v okviru praznovanja Bevkovega leta, ki ga koordinira LTO Laufar Cerkno. Podpora: Občina CerknoZaložba Sophia in Mestna knjižnica in čitalnica Idrija.

KALIBAN IN ČAROVNICA: ŽENSKE, TELO IN PRVOTNA AKUMULACIJA Silvie Federici je eno temeljnih del s področja feminizma. Obravnava izkoriščanje in zatiranja žensk, ki je v Evropi doseglo vrhunec z lovom na čarovnice ob prehodu fevdalizma v kapitalizem. Avtorica pravi, da je bilo iztrebljenje »čarovnic« ključnega pomena za discipliniranje ženskih teles in seksualnosti, zagotovitev nadzora nad njihovo reprodukcijo ter naturalizacijo gospodinjskega ter skrbstvenega dela kot neplačanega »ženskega dela«. Vzporedno analizira proces »ograjevanja« ali privatiziranja skupnih zemljišč (gmajn, kalov, pašnikov ipd.) v Evropi in proces kolonizacije Novega sveta, v katerem so Evropejci vzpostavili sisteme suženjskega in prisilnega dela, odgovorne za genocid nad staroselskim prebivalstvom. Federici vseskozi poudarja, da načrtno ustvarjanje razlik in razprtij med ljudmi na podlagi spola (spolna delitev dela), kraja bivanja (mednarodna delitev dela) in imetja (privatiziranja naravnih virov) ni stvar preteklosti, temveč tudi danes ostaja osnovni pogoj za delovanja kapitalističnega gospodarstva in gospostva. Dr. Lilijana Burcar v spremni besedi »Kdo so čarovnice danes?« to točko še zaostri s konkretnimi primeri iz vsakdanjega življenja sodobnih žensk.

Knjiga bell hooks NAŠA POZICIJA: RAZRED JE POMEMBEN velja za prelomno delo ameriškega črnskega feminizma. Posveča se patriarhatu, otrokom, kritični pedagogiki, razredu, spolu (predvsem temnopoltim ženskam in črnski moškosti), seksualnosti in ljubezni. Knjiga izstopa tako tematsko (piše o strukturnem rasizmu, opredelila je črnski feminizem in kritizirala ravnodušnost belskih feministk do rasnega razlikovanja in diskriminacije) kot metodološko, saj prisega na intersekcionalnost, kar pomeni, da upošteva presečišča med seksizmom, rasizmom in razredno pripadnostjo, katerih vzajemni učinki se ne seštevajo, temveč prepletajo v to, čemur avtorica pravi kapitalistični patriarhat, podprt z ideologijo rasne večvrednosti belcev. bell hooks v svoji kompleksni, a dostopni pisavi združuje avtobiografske motive s samosvojo politiko, ki črpa iz več virov: italijanskega marksista Antonia Gramscija, ameriške abolicionistke Sojourner Truth, brazilskega pedagoga Paula Freireja, perujskega teologa Gustava Guitierreza, nemško-ameriškega psihologa Ericha Fromma, vietnamskega meniha Thich Nhat Hanha, ameriškega pisca Jamesa Baldwina ter ameriških borcev za državljanske pravice. Avtorica spremne besede je filozofinja, aktivistka in videoumetnica Marina Gržinić.

SILVIA FEDERICI (1942) je zaslužna profesorica politične filozofije in mednarodnih študij na ameriški univerzi Hofstra, aktivistka, feministka, soustanoviteljica Mednarodnega feminističnega kolektiva, ki je izvedel odmevno kampanjo Plače za gospodinjsko delo (1972), soustanoviteljica Odbora za akademsko svobodo v Afriki (1991), borka proti smrtni kazni itn. Med njenimi številnimi študijami in eseji so najbolj znane knjige Il Femminismo e il Movimento contro la guerra USA (2004), Caliban and the Witch (2004) ter Revolution at Point Zero (2012). Souredila je odmevna zbornika A Thousand Flowers (2000) in Enduring Western Civilization (1994). Študija Kaliban in čarovnica je prvi slovenski knjižni prevod te mednarodno odmevne avtorice.

Ameriška pesnica, feministična teoretičarka in aktivistka BELL HOOKS (roj. Gloria Jean Watkins, 1952) pod tem imenom piše od leta 1978, ko je izdala pesniški prvenec And There We Wept: Poems. Svoj psevdonim je prevzela po prababici Bell Blair Hooks, sama pa se podpisuje z malo začetnico, ker ta bolj poudarja pomen dela kakor biografijo. Iz avtoričinega obsežnega opusa izpostavljamo: Feminist Theory: From Margin to Center; Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black; Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom; Outlaw Culture: Resisting Representations; Killing Rage: Ending Racism; Teaching Community: A Pedagogy of Hope; Homegrown: Engaged Cultural Criticism; Belonging: A Culture of Place; Writing Beyond Race: Living Theory and Practice. Knjiga Naša pozicija: razred je pomemben je iz tega obsežnega opusa šele prva, ki jo prebiramo v slovenščini.

,