Pogled nazaj za pogled naprej (izbor) / 8. festival Deuje babe

8. festival Deuje babe je načrtoval prenos izbranih del z razstave v Cerkljanski muzej, a zaradi širjenja nove nalezljive bolezni in posledičnega zaprtja muzejev bo spletna arhivska razstava Pogled nazaj za pogled naprej med 20. marcem (od 12. ure dalje) in 15. aprilom 2020 ponovno v celoti dostopna v Mrežnem muzeju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova.

Kuratorski duo osborn&møller je razstavo pripravil oktobra 2019 za 25. Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk.

Spletna razstava Pogled nazaj za pogled naprej izpostavlja dela in umetnice iz arhiva Mesta žensk, ki se osredotočajo na kolektivno delovanje, prekarno delo, strukturno izkoriščanje, solidarnost in poetično protestiranje. Dela po izboru kuratork nagovarjajo edinstveno zgodovino področja nekdanje Jugoslavije in se osredotočajo na družbeno angažirano umetnost.

➡ Razstavo si lahko od 20. marca od 12. ure dalje ogledate na povezavi: http://mrezni-muzej.mg-lj.si/exhibition/

Odprta bo do 15. aprila 2020.

osborn&møller sta Emma Møller (DK) in Mary Osborn (GB), neodvisni kuratorski duo, ki ni vezan na nobeno posamično organizacijo, mesto ali državo in ki ustvarja začasne prostore za uprizoritvena srečanja. Zanima ju performans kot praksa, ki lahko zmoti strukture zatiranja, ponovno premisli hierarhije, osvetli izmuzljive meje med telesi ter ponudi prostor za kritično empatijo in domišljijo.

Produkcija: Mesto žensk v okviru projekta BePart, s podporo programa Ustvarjalna Evropa; koprodukcija: MG+MSUM Mrežni muzej (Ida Hiršenfelder), Mesto žensk arhiv (Eva Matjašič), s podporo: i-Portunus (Ustvarjalna Evropa); Mestna občina Ljubljana; Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Soorganizacija: MC C.M.A.K. Cerkno (Festival DEUJE BABE) ob podpori Občine Cerkno, Muzej sodobne umetnosti Metelkova (Mrežni muzej) in Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk.

ENG

Due to the spreading of the new infectious disease and the consequent closure of all museums, the web archive exhibition Looking Back to Look Forward is going to be reopened for viewing between March 20th and April 15th 2020 in the Web Museum of the Museum of Contemporary Art Metelkova.

The curatorial duo osborn&møller has prepared the exhibition in October 2019 for the 25th International Festival of Contemporary Arts – City of Women.

➡ The exhibition is going to be online from March 20th (from 12.00 on) at: http://mrezni-muzej.mg-lj.si/exhibition/

It can be viewed until April 15th 2020.

The web exhibition Looking Back to Look Forward highlights works and artists from the City of Women archive that focus on collective actions, precarious labour, structural exploitation, solidarity and poetic protest. The works chosen specifically speak to the unique history of the former Yugoslavia region, with a focus on socially engaged art.

osborn&møller is Emma Møller (DK) and Mary Osborn (GB), an independent curatorial duo unattached to any one organisation, city or country who come together to create temporary spaces for performance encounters. They are interested in performance as a practice that can disrupt structures of oppression, re-think hierarchies, illuminate the slippery borders between bodies and offer a space for critical empathy and imagining.

Produced by: City of Women in the frame of the project BePart, co-financed by Creative Europe programme; co-produced by: MG+MSUM Web Museum (Ida Hiršenfelder), City of Women archive (Eva Matjašič), supported by: i-Portunus (Creative Europe); City of Ljubljana; The Public Fund for Cultural Activities.

Co-organised by: MC C.M.A.K. Cerkno with the support of Municipality of Cerkno, Museum of Contemporary Art Metelkova and Association for the promotion of women in culture – City of Women.

, ,