Dan staroverstva v Posočju

28.5.2016, Tolmin 

Več o programuhttp://danstaroverstva.si/

Celodnevni dogodek v Tolminu posvečen dediščini posoškega predkrščanskega obdobja. Organiziran je z namenom počastitve dolgoletnega raziskovanja in obeležitve avtohtonega izročila Posočja ter posameznikov, ki so pri tem sodelovali v zadnjih 40-ih letih.

Osredotoča se na delo in raziskave s področja zahodne Slovenije – popisa izročil, ki jih je opravil g. Pavel Medvešček – in daje poudarek avtohtonemu verovanju soške doline ter zaokrožuje z delom institucij, umetnikov in posameznikov, ki so s projektnim delom in ustvarjanjem pripomogli, da danes tako močno vznika zavedanje, da je predkrščanska kulturna dediščina evropskega človeka preživela v samo osrčje moderne dobe in kako bogate se lahko čutimo ob tem.