14. Tabor Karajžewc

Kljub vsem ukrepom dobro kaže, da se bo tudi letos v prvem vikendu Malega srpana zgodil tradicionalni, že 14. tabor Karajžewc.

Osredotočen bo na raznorazne, premnogim že pozabljene vede in vrline, kot so sodelovanje človeka z naravo, spremljanje naravnih procesov, ter ljubezen do drugih in samega sebe.

Skozi sporočilnost tabora želi mladinski center C.M.A.K. na udeležence/-ke prenesti spoznanje, da je za človekovo harmonizacijo in notranjo rast poleg kreativnega izraza in konkretne umetniške produkcije še kako pomembna tudi njegova naravnanost do splošne kulture bivanja, ki v prvi vrsti pomeni spoštljiv odnos do narave in bogatega etnološkega izročila znanj naših prednikov.

Program sledi v prihajajočih dneh!

Za vse dodatne informacije pišite na: tabor.karajzewc afna gmail.com

https://karajzewc.wordpress.com/