Volunteers, participate at 9th camp Karajžewc / Prostovoljci, sodelujte na 9. taboru Karajžewc

cmak024

from the 29th May to 5th June 2016

od 29. maja do 5. junija 2016

ENGLISH (tekst v slovenskem jeziku se nahaja spodaj)

Description of the camp is presented below. If you want to participate at camp Karajžewc as a volunteer, send us short CV and motivation letter on cmak2(at)siol.net till 22nd May.

Description: Camp Karajžewc is a three day event in Cerkno with emphasis on ecological and ethnological themes. A larger number of workshops will take place this year, lectures about ecology and ethnology, concerts of music groups which play folk music, as well as other activities.

Type of Work: Volunteers will help at the camp Karajžewc. The work will include planning and setting up the infrastructure (setting up the stage and arranging the scene, decoration, setting up the kitchen, roof, fireplace, camp, making of direction and parking signs etc). Volunteers will also help with the realization of the programme (technical help, cooking…) and will take part in the programme (realizing the performances, mentorship at the workshops…). After the festival they will help with cleaning the scene.

 Study Theme: Volunteers will have the possibility of taking part in lectures and workshops concerning ecology and ethnology.

 Accommodation: Camping at the scene of the event. If possible please bring a tent and sleeping bag with you. Volunteers will prepare the meals by themselves, you will also have the opportunity to cook at the food workshops.

 Language: English.

 Qualifications: No special knowledge or skills required.

 Terminal Location: Cerkno, about an hour bus ride from Ljubljana. For additional information i.e. map see Kako do nas? or contact us.

 Notes: Families welcome. The camp is unfortunatelly not accesible to wheelchairs due to the accomodaton and work circumstances.

 

SLOVENSKO

Opis tabora Karajžewc je spodaj oz. pod rubriko O Taboru. Če bi kot prostovoljec/-ka  rad/-a  sodeloval/-a na taboru Karajžewc, nam na cmak2(at)siol.net pošlji kratek življenjepis in motivacijsko pismo, do 22. maja. Za več informaciji pa smo dosegljivi tudi na telefonski številki 031 426 781.

Opis tabora: Tabor Karajžewc je tridnevni dogodek, namenjen predvsem ekološkim in etnološkim vsebinam. Letošnje leto bo v okviru tabora potekalo večje število delavnic in predavanja na temo eklogije in etnologije, koncerte glasbenih skupin, ki preigravajo ljudsko glasbo, ter druge aktivnosti.

Vrsta dela: Pomoč na taboru Karajžewc. Delo prostovoljca zajema načrtovanje in postavitev infrastrukture (postavitev odra in urejanje prizorišča, dekoracije, postavitev kuhinje, strehe, ognjišča, kampa, izdelava smerokazov in označevalnih tabel za parkirišče itd.), pomoč pri izvedbi programa (tehnična pomoč, kuhanje, …), sodelovanje pri programu (izvedba nastopa, mentorstvo na delavnicah, …), pospravljanje prizorišča, tehnična pomoč,…

Študijska tema: Možnost udeležbe na predavanjih in delavnicah na temo etnologije in ekologije.

Nočitve: Kampiranje na prizorišču dogodka.

Kvalifikacije: Posebna znanja niso potrebna.

Dostop: Iz Ljubljane  do Cerknega je možno priti s pomočjo avtobusa, kjer bomo organizatorji prostovoljce tudi pričakali. Glej tudi Kako do nas?

Drugo: Dobrodošel je vsak, ki rad dela in preživlja prosti čas v neokrnjeni naravi. Na žalost zaradi težje dostopnega terena in vrste dela tabor ni primeren za osebe na vozičkih.