Deuje babe

FMC C.M.A.K. od leta 2013 ob mednarodnem dnevu žensk organizira festival Deuje babe. Imenuje se po arheološkem najdišču nad dolino reke Idrijce, kjer so po ljudskem izročilu prebivale deuje babe (divje babe), kar je sopomenka za neukročene ženske in variacija na temo mita o jagi babi.

Festival je zvest mitološkemu izročilu, saj predstavlja divje umetniško izražanje in aktivistično delovanje deklet in žensk vseh spolov. Daje jim možnost, da svoje delo predstavijo širši publiki, prednost pa daje tistim ustvarjalkam in borkam, ki zavračajo stereotipne predstave o ženskah in ženskosti ter moških in moškosti. S tem kršijo nenapisana pravila o »normalnem«ali celo »naravnem« videzu, obnašanju, ravnanju in načinu življenja vseh nas.

Festival Deuje babe zagovarja enakost in pravičnejši svet za vse.

Če želiš na festivalu predstaviti svoje delo, sodelovati pri njegovi organizaciji ali te zanimajo podrobnosti o Deujih babah, piši na e-naslov: deujebabe@gmail.com

Facebook stran Deujih bab

Program preteklih edicij festivala:

2018: https://www.facebook.com/events/421050878332376/[T1] 

2017: http://cmakcerkno.net/5-festival-deuje-babe/

2016: http://cmakcerkno.net/4-festival-deuje-babe/

2015: http://cmakcerkno.net/event/3-deuje-babe/

2014:  http://cmakcerkno.net/deuje-babe-festival-7-in-8-marec-2014/

2013:   

*******************************

[EN]

The Alternative Youth Centre C.M.A.K.Cerkno (Slovenia) has been organising the Deuje babe Festival (Wild Hags Festival) on International Women’s Day since 2013. The festival is named after Divje babe, an archaeological site above the Idrijcariver, where according to popular tradition, wild and untamed women lived.

The Deuje Babe Festival remains true to this tradition by giving space to wild art and activism, made by girls and women of all genders. It offers them the opportunity to expose their work to a wider audience. The festival prioritizes the work of artists and activists who reject stereotypical notions of women and femininity, of men and masculinity. As such, they break the unwritten rules about “normal” or even “natural” looks, behaviour, actions and way of life of all of us.

The Deuje Babe Festivalbelieves in the equality of all people and stands for justice for everyone.

If you want to show your work at the festival, help with its organisation or want to know more about it, write to: deujebabe@gmail.com

Facebook page: https://www.facebook.com/deujebabe/

Past editions of Deuje Babe:

2018: https://www.facebook.com/events/421050878332376/[T3] 

2017: http://cmakcerkno.net/5-festival-deuje-babe/

2016: http://cmakcerkno.net/4-festival-deuje-babe/

2015: http://cmakcerkno.net/event/3-deuje-babe/

2014: http://cmakcerkno.net/deuje-babe-festival-7-in-8-marec-2014/

2013:  ?[