Prihajajo Deuje babe!

3. festival Deuje babe
6.-8. marec, Cerkno

(English version below)

deuje babe

Cerkljanski mladinski alternativni klub od leta 2013 ob mednarodnem dnevu žensk organizira festival Deuje babe. Imenuje se po arheološkem najdišču nad dolino reke Idrijce, kjer so po ljudskem izročilu prebivale neukročene ženske. Festival je zvest izročilu, saj predstavlja »divje« umetniško izražanje in aktivistično delovanje deklet ter žensk. Daje jim možnost, da svoje delo predstavijo širši publiki, prednost pa daje tistim ustvarjalkam in borkam, ki zavračajo stereotipne predstave o ženskah ter kršijo nenapisana pravila o »normalnem« videzu, obnašanju, spolni usmerjenosti, načinu življenja, poklicni izbiri ipd. Festival Deuje babe zagovarja enakost vseh žensk – tudi tistih, ki se niso rodile kot ženske – in pravičnejši svet za vse: za ženske, moške in otroke.

CMAK festival Deuje babe tudi letos pripravlja v sodelovanju z Mednarodnim feminističnim in queer festivalom Rdeče zore iz Ljubljane in društvom Grrrls Kulturverein iz Gradca. Prvič sodeluje z ljubljanskim Mednarodnim festivalom sodobnih umetnosti Mesto žensk in Društvom upokojencev Cerkno.

Vsi dogodki so brezplačni. Prostovoljnih prispevkov se ne branimo.

Program

Petek, 6. marec ob 17h, Društvo upokojencev Cerkno
Javni pogovor o nevidnem delu
»Delo iz ljubezni«

Delo iz ljubezniV sedemdesetih je feministično gibanje v Italiji zahtevalo plače za gospodinjsko delo. Štirideset let kasneje se ideja o plačilu za »delo iz ljubezni« še vedno zdi nenavadna. Zakaj je tako? Zakaj je skrb za otroke drugih (varuške, vzgojiteljice, učiteljice ipd.) plačana, skrb za lastne otroke pa ne? Zakaj skrbstveno, gospodinjsko in čustveno delo na lastnem in tujem domu še vedno povečini opravljajo ženske, tudi tiste, ki so zaposlene za polni delovni čas? In kako gledamo na moške, ki opravljajo nevidno delo: skrbijo za otroke, ožjo družino in sorodnike, kuhajo, čistijo in perejo perilo?

O tem se bomo ob mednarodnem dnevu žensk pogovarjale in pogovarjali z gostjo dr. Majdo Hrženjak, sociologinjo in raziskovalko z Mirovnega inštituta (Ljubljana), urednico knjige Politics of Care (2011) in avtorico študijeNevidno delo (2007), ki že več let raziskuje družbeno organizacijo skrbstvenega dela v povezavi s spoli, migracijami, globalizacijo, neenakostmi in socialnimi politikami. Pogovor bo moderirala Tea Hvala, mag. antropologije spolov.

Več o avtorici: http://www.mirovni-institut.si/Oseba/Detail/si/oseba/Majda-Hrzenjak/
Soorganizacija: CMAK in Društvo upokojencev Cerkno

Vstop prost

Naslovna fotografija: izsek iz digitalnega kolaža Rad Ljubavi (2014) Andreje Dugandžić in Adele Jušić.

 

Petek, 6. marec ob 20h, Galerija Križišče (CMAK)
Nadalandija, foto Nada ŽgankOdprtje fotografske razstave
Nada Žgank: Nadalandija

Razstava Nadalandija predstavlja izbor fotografij Nade Žgank, nastalih na festivalu Mesto žensk, ki ga spremlja od leta 1999. Tematsko se je osredinila na umetnice, ki so v svoje interpretacije vpletle transformacijo telesa. Serijal tako razgrinja polje »fantazmagoričnih« preobrazb, izhajajočih iz raznorodnih vzgibov, bodisi kot kritika lepotnih idealov, inspiracija iz tradicije ali pa kot družbeno-politični komentar. Obenem je Nadalandija dežela Nade Žgank; dežela fantazije.

Nada Žgank velja za eno največjih mojstric odrske fotografije v Sloveniji in njen objektiv je beležil nešteto umetniških dogodkov na gledaliških, plesnih in glasbenih festivalih. Odlikuje jo pretanjen občutek za prostor in svetlobo, tudi temó, s katerim lovi scenske prizore in zapušča magične podobe.
Razstava bo odprta do 28. marca. Ogled je mogoč med CMAK-ovim odpiralnim časom (pon., tor., čet. in pet. med 14h in 22h, sre. med 8h in 16h, sob. med 18h in 22h, ned. po dogovoru).

Več o razstavi:http://www.cityofwomen.org/sl/content/2011/video/nada-zgank-nadalandija

Organizacija: CMAK; produkcija: Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk

Vstop prost

Sobota, 7. marec ob 21h, CMAK
Večer glasbe in igranja s spolom

Grrrls Night Out
21.00:poprock koncert – Propella (Avstrija)
21.45: drag queen performans – Vala Tanz, kraljica noči (Poljska)
22.30: vesoljski pop disko metal koncert – Le Toy (Avstrija)
23.00: DJ program z Djane Bruxa (Šentviška gora)

propella, foto karolin_perneggerPropella (poprock, Dunaj)

Poprock zasedba Propella stavi na melodične kitare, jeznorite ritme in pregrešno sladke vokale. V triu igrajo kitaristka Babl Raketa, pevka Nadine Abado ter basistka in vokalistka Heike Mangold. Aprila lani so pri založbi Konkord izdale svoj prvi dolgometražni album Turn it On, na cerkljanskem koncertu pa lahko pričakujemo tudi pesmi iz starejšega mini albuma Dancer izdanega leta 2010 pri založbi Edelbrand. Spletna stran:http://www.propellamusic.com/

Vala Tanz, foto marek
Vala Tanz, kraljica noči (Poljska)

Vala Tanz se bo v svojem interdisciplinarnem drag queen performansu prelevila v kraljico noči. Zaplesala bo vogue, vas nasmejala do solz in se zjokala od radosti, mimogrede pa bo preverila, kaj je zapisano v vaših zvezdah. Kot se spodobi za kraljico preobleke, bo občinstvo zasula z bleščicami in pikrimi opazkami o queer (lezbični, gejevski, biseksualni in trans) kulturi. Ženstveni fantje in možate punce dobrodošle! (Performans bo potekal v angleščini.)

 

Le ToyLe Toy (vesoljski pop disko metal, Dunaj)

V duetu Le Toy igrata odbita elektropop bobnarka Makki in Flo, rockovsko-metalski bojevnik nežnih oči. Že dolgo raziskujeta oddaljene galaksije, medzvezdne oblake in črne luknje – vse to na synthpop, electro, metal in disko pogon. Ob zadnjem povratku na Zemljo sta ugotovila, da tukaj sploh ni tako slabo. Odtlej krožita po klubskem podzemlju, kjer mrcvarita base, navijata kitare, tripata na sintetizatorje in svileno-grlene glasove – sebi in sozemljanom v čast. V Cerknem se jima bo na odru pridružil gost iz vsemirja. Soundcloud:https://soundcloud.com/letoy

Po koncertu bo glasbo za ples na, ob, pod in z metlo coprala Djane Bruxa (Šentviška gora).

Soorganizacija: CMAK in Rdeče zore; produkcija: Grrrls Kulturverein

Vstop prost

 

 

Nedelja, 8. marec, ob 15h, CMAK
Spela AlicPredavanje
Špela Alič: Boj znotraj boja: Ženske in zapatizem

Za razumevanje boja zapatistk je pomembno razumevanje samega boja zapatistov, ki bo natančneje predstavljen v prvem delu predavanja. Drugi del pa se nanaša na dvojni boj, ki ga ženske bijejo vse od vstaje leta 1994; na boj na nacionalni kot tudi na lokalni ravni za priznanje njih kot žensk, staroselk in enakopravnih članic družbe.

Špela Alič, univerzitetna diplomirana etnologija in kulturna antropologija, se ukvarja s tematiko aktivizma že od samega začetka študija. Predvsem se je osredotočila na območje Južne Amerike, kjer največ proučuje prav zapatiste. Poleg aktivizma sta glavni temi njenega raziskovanja še pravice žensk in teorije spola.
Organizacija: CMAK

V slovenščini; vstop prost.

 

Kolofon

Organizacija:
CMAK, Bevkova ulica 11, 5282 Cerkno
E-naslov: cmak2@siol.net
Mobi: 051 828 028
Spletna stran: http://cmakcerkno.net/

Soorganizacija:
Društvo upokojencev Cerkno
Feministični in queer festival Rdeče zore, Ljubljana
Grrrls Kulturverein, Graz

Produkcija:
Cerkljanski mladinski alternativni klub
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk, Ljubljana
Grrrls Kulturverein, Graz

Zasnova programa: Janja Hiti, Tea Hvala in Majda Krivograd
Izvedba: Janja Hiti, Tea Hvala, Mojca Jeram, Simon Kenda, Maruša Lipušček, Matjaž Peternelj in celotna CMAK-ova ekipa.

Prevod v angleščino: Eva Matjašič
Lektura: Kate in Brett Bedford

Odnosi z javnostmi:
Tea Hvala, tel. 051 775 137, mail: tea.hvala@gmail.com
Maruša Lipušček, tel. 031 426 781, mail: marusa.lipuscek@gmail.com
Za donacijo se zahvaljujemo Hotelu Cerkno d.o.o.
02_GREEN_NEG_Cerkno_resort_logo_landstape

 

 

3rd Deuje babe Festival
6th–8th March 2015, Cerkno

(CMAK) The Alternative Youth Centre in Cerkno has been organising the Deuje babe Festival (Wild Hags Festival) on International Women’s Day since 2013. The festival is named after an archaeological site above the Idrijca River, where according to popular tradition, wild/untamed women lived. The Deuje Babe Festival remains true to this tradition by representing the »wild« art and activism of girls and women. It gives them an opportunity to expose their work to a wider audience, the festival prioritizes the work of creators and fighters who reject stereotypical notions of women; of those who break the unwritten rules of »normal« looks, behaviour, sexual orientation, way of life, choice of profession etc. The Deuje babe Fest stands for equality for all women – including those who weren’t born as women – and for a more just world for all – women, men and children.

Deuje babe Fest is organised by CMAK in collaboration with the International Feminist and Queer Festival Red Dawns from Ljubljana, the Grrrls Kulturverein from Graz and, for the first time, the International Festival of Contemporary Art City of Women and the Cerkno Pensioners’ Association.

All events are free of charge. Contributions are welcome!

 

Friday, 6th March at 17:00, Cerkno Pensioners’ Association
Public discussion
»Labour of Love«

Delo iz ljubezniIn the 1970s, the feminist movement in Italy demanded wages for housework. Forty years later, the idea of paid »labour of love« still seems unusual. Why is that so? Why are women paid to look after the children of others (babysitting, teaching), but not to look after their own? Why does care work, housework and emotional work (at one’s home as well as the homes of others) continue to be done by women – even those who are fully employed? And how do we look at men who do the invisible work by taking care of children, family and relatives, by cooking, cleaning and doing the laundry?

These are some of the issues that are going to be addressed on the International Women’s Day by our guest dr. Majda Hrženjak, sociologist and researcher at the Peace Institute in Ljubljana, editor of Politics of Care (2011) and the author of Nevidno delo (Invisible work, 2007), who has been researching the social organization of care work in relation to gender, migration, globalization, inequality and social policies for many years. Te discussion will be facilitated by Tea Hvala, who holds a MA in Anthropology of Gender.

More about the author: http://www.mirovni-institut.si/Oseba/Detail/si/oseba/Majda-Hrzenjak/

Co-organization: CMAK and Cerkno Pensioners’ Association
In Slovene.

Cover photo taken from digital collage Rad Ljubavi (2014) by Andreja Dugandžić and Adela Jušić.

 

Friday, March 6th, at 20.00, Križišče Gallery (CMAK)
Photo exhibition opening
Nada Žgank: Nadalandia

Nadalandija, foto Nada ŽgankNadalandia presents a selection of Nada Žgank’s photographs taken at the City of Women Festival. Nada Žgank has been documenting the festival since 1999 by focusing on those artists whose art featured transformations of the body. Thus the series reveals a field of “phantasmagorical” metamorphoses, originating from various motifs; either as a critique of ideals of beauty, inspired by tradition, or as a form of social and political commentary. Nadalandia is also the Land of Nada Žgank – the Land of Imagination.

Nada Žgank is one of the best women photographers in the field of stage photography in Slovenia. Her lenses have captured innumerable theatre, dance and music events and festivals. Her photography is distinguished by her sublime sense of space and light – as well as darkness, all of which is visible in her magical images.

The exhibition is open until March 28th during CMAK’s opening hours: (Mon, Tue, Thu and Fri 14:00 – 22:00, Wed 8:00 – 16:00, Sat 18:00 – 22:00, Sun negotiable).

More at: http://www.cityofwomen.org/en/content/2011/video/nada-zgank-nadalandia

Organization: CMAK; Production: Association for the Promotion of Women in Culture – City of Women

 

Saturday, 7th March, at 21:00, CMAK
Evening of music and gender-play
Grrrls Night Out
21.00:poprock concert – Propella (Austria)
21.45: drag queen performance – Vala Tanz, kraljica noči (Poland)
22.30: space pop disco metal concert – Le Toy (Austria)
23.00: DJ program with Djane Bruxa (Šentviška gora)

propella, foto karolin_perneggerPropella (poprock, Vienna)
Propella stands for: hitting the riff full steam ahead! The creaky dance engine starts off with a well placed kick in the gut – outright, intense, offhanded. Singer/guitar player Babl Raketa´s Rock´n´Roll of total exhaustion has unsettled audiences since her first band Pantskirt appeared on stage. Nadine Abado (vocals/bass guitar) and Heike Mangold (drums) add some surprising ease to the wild driving rawness of Propella´s music. Expect a feast of razor-sharp guitar mayhem that accompanies the cats fighting on a hot tin roof. Website: http://www.propellamusic.com/

Vala Tanz, foto marekVala Tanz, Queen of the Night (Poland)
Vala Tanz will transform into the Queen of the Night in her interdisciplinary drag queen performance. She will be vogue dancing, making you laugh to tears and she will cry tears of joy and casually check what is written in your stars. As befits the Drag Queen, the audience will be sprinkled with fairy dust and given an unpretentious reflection on queer culture. Feminine boys and masculine girls, welcome! (The performance will be held in English.)

Le ToyLe Toy (space pop disco metal, Vienna)
The Viennese music duo Le Toy consists of Makki (vocals, synth, sound effects) and Flo (guitar, vocals, visuals). The playful bass guitar riffs, raw guitar sounds, resonating keyboards and velvety female vocals round up their performance and differentiate it from the rest. Synthpop? Electro? Rock? Metal? Le Toy occupies the whole spectrum. They claim their journey across the galaxy has led them to an important conclusion: There’s no place like Earth! Their music connects love, empathy and concern for their fellow humans as well as a universal passion for indulgence and music. In Cerkno, they will be joined by a secret guest from Outer Space! Soundcloud:https://soundcloud.com/letoy

After the concert, you can dance with, on, under, beside or above the broomstick to Djane Bruxa’s bewitching sounds!

Co-organization: CMAK and Rdeče zore; production: Grrrls Kulturverein

 

Sunday, 8th March at 15:00, CMAK
Lecture
Špela Alič: Struggle within Struggle: Women and Zapatism

Spela AlicIn order to understand the struggle of Zapatista women, it is important to first understand the Zapatista struggle, which is going to be explained in the first part of the lecture. The second part will discuss the double struggle of women, fought since the beginning of the uprising in 1994: their local and national struggle for recognition as women, natives and equal members of society.

Špela Alič hold a BA in Ethnology and Cultural Anthropology. Her research concerns activism, primarily South American activism of the Zapatistas, women’s rights and gender theory.

Organization: CMAK
In Slovene